Her står mange boliger tomme. Nå vil de la folk låne dem gratis

Arbeiderparti-politikerne Kristian Wengen og Per Yngve Christensen står bak ideen som de håper kan gi Vadsø nytt liv.