Mugg og sopp i leieboliger

Muggsopp lukter ikke godt, men verre er det at det kan være helseskadelig.

Muggsopp lukter ikke godt, men verre er det at det kan være helseskadelig. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Oppdager du mugg eller sopp i boligen du leier, har du klare rettigheter.

DEL

(Siste) Utleier plikter nemlig å stille en mangelfri bolig til disposisjon i hele leieperioden. En bolig som har et usunt inneklima vil, med mindre det skyldes leietaker selv, normalt måtte karakteriseres som mangelfull.

Dette plikter utleier å utbedre.

– Det første du som leietaker må gjøre er å kontakte utleier om mistanker og/eller funn. Mange som henvender seg til Leieboerforeningen forteller at de har gjort dette muntlig, uten at utleier tar bekymringene spesielt alvorlig, sier advokatfullmektig Marianne Røed i Leieboerforeningen.

– Men fukt, mugg og sopp resulterer ikke bare i dårlig lukt innendørs, de som bor i boliger med slike problemer, ser ut til å ha økt risiko for å pådra seg luftveisinfeksjoner, allergier og andre overfølsomhetssykdommer.

Ofte kan det være slik at denne type problemer kommer «snikende», og når de faktisk avdekkes, kan man allerede være syk.

– Det er derfor viktig at man ikke neglisjerer signaler om at inneklimaet ikke er bra, men raskt informerer utleier dersom man har mistanke om dette, sier Røed og viser til at Leieboerforeningen ofte får henvendelser fra leietakere som har, eller har mistanke om, at det er mugg og sopp i boligen sin.

– Vårt råd er at leier følger opp med en skriftlig henvendelse der det kreves at undersøkelser og utbedring igangsettes, og at det settes en rimelig frist for når arbeidet skal starte.

Parallelt med at utbedringer gjennomføres har man krav på redusert leie. Når boligen ikke er i orden skal det heller ikke betales full pris.

– Er man usikker på hvor stort avslag man har krav på, bør leier sette pengene inn på en konto og tilby utleier å låse kontoen sammen, forklarer advokatfullmektig Røed.

– Dette kalles deponering og medfører for eksempel at utleier ikke kan begjære deg kastet ut eller si deg opp om han eller hun mener at tilbakeholdelsen av leie er et mislighold av leieavtalen.

Å heve hele leieavtalen kan være aktuelt om problemene er så alvorlig at det ikke går an å bo i leieobjektet og huseieren ikke viser initiativ til å løse problemene.

Heving innebærer at leieforholdet avsluttes med umiddelbar virkning og uten oppsigelsestid.

– I forkant av en heving bør leier skriftlig varsle utleier om at leier vil komme til å heve om ikke tiltak iverksettes, understreker Marianne Røed.

– Også selve hevingserklæringen må sendes skriftlig. Dersom utleier er uenig i at leier har rett til å heve avtalen er det viktig at leier sikrer seg bevis for muggproblemene før boligen fraflyttes. (ANB)

Artikkeltags