(Siste)

Med stadig mer småelektronikk i norske hjem har vi hatt en kraftig økning i antall ladere. Det gir flere nesten-ulykker, småbranner og boligbranner.

– Vi kommer over de merkeligste ladestasjoner i hjemmet, ofte direkte brannfarlige, sier Øystein Øren. Han er senior storskadekonsulent i Frende Forsikring.

De siste årene har batteriladere vært årsak til et trettitalls boligbranner. Enten du lader på en snerten designlader eller kobler til i et sammensurium av ladere og ledninger, er rådet enkelt:

– Sørg for at du lader på et ikke-brennbart underlag, og hold brennbart materiale unna, oppfordrer Øren.

Ofte er det uoriginale ladere som er forbundet med brannfare, men også store leverandører som Apple har tilbakekalt flere ladere.

Oslo brann- og redningsetat er blant dem som har advart når det gjelder lading av mobil og nettbrett:

– Vær våken og til stede når du lader din mobil eller nettbrett, er den klare meldingen.

Saken fortsetter under bildet.

Øystein Øren anbefaler at du sjekker ledninger og ladere med jevne mellomrom. Varmgang i ledninger og elektriske apparater er et sterkt signal om brannfare.

– Kjenn etter om det er uvanlig varmt, og bytt ut slitne ladere. Elektrisk utstyr som er defekt eller ødelagt, må repareres eller kastes, slår Øren fast.

Hvert år er batteriladere involvert i ti bygningsbranner i snitt. Det viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). I tillegg kommer branner som beboerne slukker selv, og store mørketall fra nesten-ulykker som aldri blir varslet.

– Du utsetter deg for unødig risiko om du har strømkrevende apparater og småelektronikk på mens du sover, mener Øystein Øren.

– Giftige gasser fra apparatene er vel så farlig som flammene. Sover du, er det ikke gitt at du merker faren før det er for sent, sier han.

Det beste rådet er å la laderen være i fred om natten, hvis det er mulig.

– Vi er realistiske, vi vet at folk må lade. Men husk at apparatene trenger luft, påpeker Øren.

Elektriske apparater kan bli for varme om de ligger i sengen eller på sofaen. Legg dem på en glassplate, en gulvflis eller noe annet som ikke kan ta fyr. Aller helst skal du lade mens du er våken og kan følge med, og plugge ut når det er fulladet. (ANB)

Slik unngår du brann i elektriske apparater

 • Ikke bruk skjøteledninger på apparater over 1.000 watt.
 • Vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin skal bare brukes mens du er hjemme og ikke mens du sover.
 • Tøm lofilteret i tørketrommelen etter bruk.
 • Ikke bruk komfyren når du er full eller trøtt.
 • Ikke bruk pc i senga.
 • Ikke lad mobilen eller pc-en om natta.
 • Pass på at panelovner og andre elektriske varmeovner ikke blir tildekket med klær eller at møbler står for nærme.
 • Installér røykvarsler i nærheten av vaskemaskin, oppvaskmaskin og i rom med komfyr. (Kilde: Sikker hverdag (DSB))

Slik sjekker du hjemmet

Som eier av boligen er du ansvarlig for brannsikkerheten. Ved jevnlige egenkontroller kan du gjøre mye for å redusere brannrisikoen. Slik gjør du periodisk egenkontroll:

Hver dag før du legger deg:

 • Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av.
 • Slå av TV-en med av-knappen der slik finnes, og ikke bare med fjernkontrollen.
 • Koble fra PC, mobiltelefon og andre el-artikler fra ladeapparat om natten.
 • Sjekk at ingen ovner er tildekket.

Hver måned:

 • Test røykvarsleren med røyk eller ved å bruke testknappen.
 • Test jordfeilbryter i sikringsskapet.

Hvert kvartal:

 • Sjekk at nåla i trykkmåleren på brannslokningsapparatet peker på det grønne feltet.
 • Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg.
 • Sjekk at eventuell husbrannslange er tilkoblet og fungerer.
 • Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett.

Hvert halvår:

 • Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet.
 • Stram til skrusikringene i sikringsskapet.
 • Gjennomfør brannøvelse for hele familien.

Hvert år:

 • Bytt batteri i røykvarsleren.
 • Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og liknende. (Kilde: Norsk Brannvernforening)