Først opplevde familien marerittet. Siden har de kjempet mot kommunen

– Fikk beskjed av rådmannen at vi hadde med å komme opp med lovhjemmel.