Her skal Tromsø kommune bygge nye rusboliger

ADRESSE: Boligene får adresse Forsøket 5.

ADRESSE: Boligene får adresse Forsøket 5.

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Tenk deg at en i familien har så store utfordringer i livet - for eksempel med rusmisbruk - at vedkommende ikke klarer å ta vare verken på seg selv eller på en bolig. Kanskje har personen blitt kastet ut fra andre boliger, og situasjonen er fortvilende både for vedkommende og for hans eller hennes nærmeste.

Men nå skal det komme et tilbud for denne utsatte gruppen. Tromsø kommune vil nemlig bygge fire boliger spesielt tilpasset målgruppa med omfattende rusproblemer og alvorlige psykiske lidelser. Boligene skal bygges sammen, og får i tillegg areal for ansatte som skal sikre tett oppfølging av beboerne.

- Gode planer

- Dette blir et tilbud for folk som trenger tett oppfølging, og planene ser veldige gode ut, sier byråd for helse og omsorg, Gunhild Johansen (SV).

NYTT PROSJEKT: Kommunen vil bygge fire boliger for personer med rusproblemer og psykiske lidelser.

NYTT PROSJEKT: Kommunen vil bygge fire boliger for personer med rusproblemer og psykiske lidelser.

I byrådskonferansen onsdag ble det lagt fram en intensjonsavtale om byggeprosjektet. Det er Stiftelsen kommunale boliger som skal bygge huset som tidligere er omtalt som et "hardbrukshus". Nå mener man begrepet er belastende, men har foreløpig ikke gitt det noe annet navn enn "Forsøket 5" etter gatenavnet.

Ved brannstasjonen

Planene har versert i lang tid, og ble første gang lansert i kommunens boligsosiale handlingsplan i 2009. Både det forrige og nåværende byrådet har byggeprosjektet med i sine økonomiplaner. Prosjektet er utredet med midler fra Husbanken, og planen er at kommunen skal leie bygget etter at Stiftelsen kommunale boliger har bygget det.

Tomta er klar, og bygget skal altså ligge i Forsøket i Hansjordnesbukta, et lite stykke nord for brannstasjonen.

De fire boligene skal bygges sammen, men med egne innganger. Hver bolig skal også ha egen stue, kjøkken, bad og soverom. I tillegg kommer fellesarealer og rom for personalbase. 

Gunhild Johansen håper prosjektet snart kan ferdigstilles.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken