Pengene det kostet å få installert vannmålerne, er tjent inn allerede det første året, og vel så det.

- Vi har spart masse penger, og er veldig godt fornøyd med at vi har fått vannmåler, sier Nina Smaadal som er leder for Sameiet Brinken Terrasse.

Boligsameiet består av to boligblokker med til sammen 48 leiligheter av ulik størrelse. De største leilighetene er på 200 kvadratmeter. Det bor omkring 40 personer i hver av de to blokkene.

Høsten 2010 ble det montert vannmåler i begge blokkene. Fram til da hadde beboerne betalt vannavgift beregnet ut fra bruksarealet i sameiet. En leilighet på 70 kvadratmeter betalt tidligere 5.700 kroner og en leilighet på 140 kvadratmeter betalte 10.600 kroner per år.

Etter installering av vannmåler betaler alle bare 2800 kroner i året i vannavgift.

For komplisert å fordele

Men siden faktisk vannforbruk ikke bestemmes av hvor stor leiligheten er, men snarere av antall personer som bruker vann, hvor mye de bruker, om noen er hjemme hele dagen, om det er mange småbarn/tenåringer i familien osv. Styret i sameiet besluttet derfor å fordele vannavgiften likt fordelt på alle leiligheter. Det ville vært for komplisert å følge opp alle forhold som påvirket vannforbruket.

Sameiet har en installasjonskostnad for vannpumpene på 23.000 kroner. Fordelt på hver leilighet utgjør det bare 100 kroner per år med en nedskrivingstid på fem år.

Besparelsen per år utgjør dermed 2.800 kroner for en 70 kvadratmeter leilighet, og 7.700 kroner for en 140 kvadratmeter leilighet.

Sparer på vannressurs

Ifølge Nina Smaadal var muligheten til å spare masse penger en viktig begrunnelse for å installere vannmålere. I tillegg ønsket man også til å bidra til å spare på vannressursene. Å betale etter forbruk vil gi insitament til å spare på vannet.

- Særlig gjelder dette for store sameier hvor store innendørs garasjeanlegg og andre store fellesareal er inkludert i bruksarealet, sier Hartvigsen, Innfordringssjef

Også eneboliger vil kunne spare på å få vannmåler hvis husstanden bruker lite vann. Leie av en vannmåler for enebolig koster 421 kroner i året. Så koster det å installere. Vannavgiften er på 11,31 kroner per kubikkmeter inn. I tillegg må man betale 13,45 kroner i avløpsavgift per kubikkmeter.