Stine og Arne blir gjeldsslaver i 43 år, etter at anken ble forkastet: - Vi er helt nede på felgen

Anken til Høyesterett forkastet. – Vi er i en svært vanskelig situasjon nå.