Mens prisene faller nasjonalt, går det fortsatt hett for seg i Tromsøs boligmarked. Denne boligen gikk for 800.000 over takst. – Jeg var spent på hvordan det ville gå nå over nyttår ettersom det har vært mye negativt i media med fokus på boligboble og prisfall, sier daglig leder i meglerfirmaet Eie, Børge Martinussen.

Så mens noen håper på prisfall og bedre muligheter for førstegangsetablere, så ble Martinussen gledelig overrasket denne uka. Tross varsler om prisfall nasjonalt, gikk nemlig budene i taket da denne eneboligen i Gabbroveien i Kroken ble lagt ut for salg.

Rundt 50 møtte opp på visning, og over 20 meldte seg som interessenter. Eneboligen på 121 kvadratmeter hadde i utgangspunktet en takst på 4.050.000 kroner, men gikk til slutt for hele 4.850.000 etter torsdagens budrunde.

– Det er en velholdt, men nøktern bolig. Beliggenheten er også fin, konstaterer Martinussen.

Få boliger

Dermed ser det foreløpig ikke ut til at spådommene om et boligprisfall i 2014 legger noen demper på markedet i Tromsø.

– Tromsø er spesiell, fastslår førsteamanuensis ved Handelshøgskolen, Universitetet i Tromsø, Espen Sirnes.

Han mener boligprisutviklingen i Tromsø må ses i lys av hvordan byen ble rammet av finanskrisa.

– Tromsø fikk en spesielt stor knekk under finanskrisa, og mange boligprosjekter ble lagt på is. Dermed har vi nå en underdekning av boliger til salgs, forklarer Sirnes.

I går lå det ute 238 boliger til salgs i Tromsø. I finanskriseåret 2008 var tallet opp mot 800.

Sirnes mener vi fortsatt vil se en vekst i boligprisene i Tromsø.

– Ja, både i år og neste år, sier Sirnes, og viser til at det vil ta tid før alle de planlagte boligprosjektene i byen begynner å bli ferdigstilt.

Han får støtte av administrerende direktør i DNB Eiendom, Terje Halvorsen.

– Vi har fortsatt tro på prisvekst i Tromsø. Der har det vært en mangel på boliger over tid, og det er fortsatt ikke igangsatt nok til å dekke behovet.

Størst prisvekst

Han vil likevel ikke spå hvor stor prisveksten kan bli lokalt.

På nasjonalt hold har imidlertid DNB varslet et boligprisfall på fire prosent. Andre økonomer har operert med prognoser på alt fra tre til hele 15 prosent prisfall i løpet av 2014.

Børge Martinussen i Eie spår en relativt høy prisvekst i Tromsø i år.

– Jeg regner med den blir på over fem prosent.

Det vil i så fall være på linje med fjoråret. Tromsø skilte seg nemlig kraftig ut på boligprisstatistikkene i hele 2013, og ble registrert med den desidert største prisveksten i fjor med seks prosent. Ingen andre byer var i nærheten, og i både Oslo, Kristiansand, Stavanger og Sandnes sank prisene i fjor.

Det er likevel et godt stykke igjen før Tromsø har ndd igjen prisnivået i enkelte andre byer. I desember i fjor var snittprisen per kvadratmeter 26.800 kroner for eneboliger i Tromsø, 34.200 i Stavanger og 40.600 i Oslo. Tilsvarende tall for leiligheter var henholdsvis 36.100, 44.600 og 44.700.

EFFs boligprisstatistikk viser også at Tromsø er helt i landstoppen for omsetningstid. I desember 2013 tok det i snitt 27 dager å få solgt en bolig i Tromsø. Ett år tidligere var tallet 40 dager.

Bare Bergen er på nivå med Tromsø, mens salget tar lenger tid i både Oslo, Trondheim og Stavanger.

Eneboliger

Det er slett ikke alle som jubler for økte boligpriser. Førstegangsetablerere har små sjanser uten solid starthjelp fra foreldre, og på leiemarkedet øker prisene i takt med etterspørselen. Denne uka viste fersk statistikk at Tromsø leder an også når det gjelder vekst i leiepriser.

Ifølge Aftenposten økte prisene i Tromsø med ti prosent i fjor sammenlignet med året før. I 2012 kostet det i snitt 8820 kroner å leie i Tromsø, mot 9714 kroner i 2013.

Men fortsatt er det dyrest å leie i Stavanger. Der kostet det i snitt 12.262 kroner i måneden å leie.

Børge Martinussen sier folkeveksten bidrar til vekst i både bolig og leiepriser. Han understreker likevel at det fremdeles er mulig å gjøre boligkupp i Tromsø. Han minner om at slett ikke alle boliger selges over takst.

– Markedet er ikke like «hot» på alt. Rundt halvparten av boligene blir solgt til eller over takst, og halvparten går til eller noe under takst.

Eneboligkupp skjer imidlertid ikke ofte, og Martinussen bekrefter at det var mange om beinet da boligen i Kroken skulle selges.

– Mange av dem påpekte at det er så få eneboliger til salgs. Det bygges få, og i tillegg er tomteprisene høye.

Prisutvikling siste 12 måneder

Tromsø6 prosent

Bergen1,8 prosent

Trondheim1,7 prosent

Kristiansand-5,6 prosent

Stavanger-2,4 prosent

Sandnes-1,7 prosent

Oslo-0,9

Kvadratmeterpris enebolig

Tromsø26.800

Oslo40.600

Bergen27.800

Stavanger34.200

Sandnes28.100

Trondheim27.100

Kristiansand21.400

Kvadratmeterpris leilighet

Tromsø36.100

Oslo44.700

Bergen36.800

Stavanger44.600

Sandnes39.700

Trondheim37.800

Kristiansand30.400