Håpet ligger an til å få en betydelig vekst i innbyggertallet i årene framover. I det store ubebygde området kalt Einerhagen foreslås det nemlig å etablere 620 nye boliger fordelt på 16 blokker og lameller i fem ulike byggeområder.

Det er kommunens eget eiendomsselskap Arnestedet som står bak byggeplanene, og reguleringsplanen som nå skal behandles politisk får en foreløpig godkjenning fra administrasjonen.

- Godt boligområde

- Området sett som helhet vurderes som et godt boligområde, med vekt på felles utearealer skjermet for personbiltrafikk og fokus på myke trafikanter. Lokaliseringa er nær både skole og barnehage, offentlig transport, Tromsømarka, handel og store arbeidsplasser nord på øya, heter det i vurderingen av boligplanene.

 

Kommunen har i lang tid hatt planer om å bygge ut arealet på Håpet, og nå foreslås det ifølge administrasjonen en utnytting som utfordrer både i volum og tetthet. Den største blokka like ved Skarphallen får ti etasjer, og har en kotehøyde på 52 meter.

- Den høyeste blokka ligger lengst unna etablert bebyggelse. Tettheten er heller ikke større her enn i Workinnmarka og på Strandkanten, sier direktør Even Liahjell i Arnestedet Eiendom.

Knutepunkt

Byggeplanene er i tråd med kommunens strategi for å satse på allerede etablerte knutepunkt som har god infrastruktur, offentlig transport og nærhet til skole og arbeidsplasser.

Bildeserie

Slik ser planene for Einerhagen ut

 

- Det er ønskelig med mange boliger nært arbeidsplasser, og her er også skolekapasiteten god. Vi har en godt utarbeidet plan, og vi mener jo dette vil gi en total oppgradering av området, uttaler Liahjell.

Han viser for eksempel til at alle de nye blokkene får heis, noe bare høyblokka på Håpet har i dag.

Støyskjerming

Den største utfordringa for prosjektet synes å være støy fra både bil- og flytrafikk. Derfor får flere av leilighetene innglassede balkonger. Uteområdene skal også skjermes med levegger, støyskjermer eller vegetasjon.

Trafikken kan også gi dårlig luftkvalitet i deler av området. Derfor har Fylkesmannen bedt om dokumentasjon på at luftkvaliteten holder før byggingen starter.

All parkering tilhørende boligene skal legges under bakkeplan.

Ti års bygging

Det ligger an til at formannskapet tirsdag vil legge reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn. Even Liahjell håper på byggestart høsten 2019.

- Jeg ser for meg en byggeperiode på ti år, sier Liahjell, som etter hvert må finne en privat utbygger som kan samarbeide med Arnestedet om utviklingen av Einerhagen.

- Det er slik vi gjør det i Arnestedet. Vi regulerer prosjekter, og så finner vi en partner som vi samarbeider med for å fordele risiko.