Kjøpte eiendommen der nye boliger har vært planlagt i årevis. Stig tror dette blir framtidas boform

Peab skal erstatte 22 gamle boliger med rundt 80 moderne seniorleiligheter. - Vi har gjennomføringskraft, sier Stig Tore Johnsen.