Tromsø-megler bommet med millionbeløp. Selger fikk medhold i erstatningskrav

Listen over meglerens påståtte unnlatelser var lang. På to punkter fikk selger medhold.