Allergibombe på peisen

Misfarging av veden er et tegn på at det kan være muggsopp som påvirker inneklimaet når veden tas inn.

Misfarging av veden er et tegn på at det kan være muggsopp som påvirker inneklimaet når veden tas inn. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Selv om veden du skal fyre med nå i jula ser tørr ut, kan den inneholde store mengder muggsopp.

DEL

(Siste) Det kan gi allergiske reaksjoner med vondt i hals og hode.

– I motsetning til hva mange tror, er det ikke røyken fra vedfyring, men mugg på veden, som er den største plagen innendørs for folk flest, sier fagsjef Johan Mattsson i Mycoteam.

Muggsoppsporer fra fyringsved kan spres i lufta inne. Målinger viser at det er så mye mugg på vanlig fyringsved at det kan føre til helseproblemer.

I mange tilfeller kan konsentrasjonen av mugg i luften øke flere hundre ganger på grunn av vedfyring.

– Hadde det vært slike verdier i et klasserom, ville skolen blitt stengt. Når vi puster inn soppsporer som frigjøres fra mugg, kan det gi helseplager, sier Mattsson.

Ifølge Astma- og allergiforbundet kan 30 prosent av befolkningen få hodepine eller problemer med slimhinnene etter eksponering for muggsopp.

Det er ofte vanskelig å unngå at fyringsved mugner, og det er heller ikke all mugg som er synlig for det blotte øye.

– Ved skal tørke på en slik måte at det ikke dannes mugg, men et er likevel vanlig å se muggsoppskader på ved som er produsert på våren og forsommeren, sier Johan Mattsson.

Aller best er det å hugge og kløyve veden midtvinters, fordi veden da kan tørke i overflaten uten at det oppstår muggsoppskader, men slik er det ikke mange som gjør det lenger.

Likevel er det noe du kan gjøre for å begrense muggproblemene.

– Sjekk veden når du kjøper den. Ser du synlige tegn til mugg, så ikke kjøp den! Det er viktig å stille krav til vedleverandøren, sier Mattsson.

– Hvis du produserer veden selv, er det viktig å sørge for en meget god lufting av den nykløyvde veden. Følg med på hvordan det går i løpet av tørkingen. Oppstår det problemer, bør du i hvert fall bedre rutinene til neste år.

Mycoteams undersøkelser har vist at muggproblemer er større på furu og gran enn bjørk, som er det vanligste treslaget som omsettes til fyringsved.

– Men stikkprøver vi har tatt av bjørkeved fra ulike produsenter, viser at muggsopp også er et problem på bjørkeved, påpeker fagsjefen.

– Når du lagrer veden er det viktig at det skjer tørt og luftig, slik at den ikke utsettes for regn og fukt som kan føre til muggsoppskader.

Å lagre en stor stabel ved inne, er ikke smart. Ta ikke inn mer ved enn du bruker på en dag, og oppbevar veden så nær ovnen som mulig.

– Peiser og vedovner forbruker mye luft, noe som fører til at store mengder luft kommer inn utenfra. Når man ikke fyrer, er det mindre utskiftning av luft i rommet.

Dermed øker faren for et dårlig inneklima fordi muggsoppsporer og andre partikler fra vedlagringen i større grad blir svevende rundt inne i huset i stedet for å suges ut gjennom pipa.

– Sørg for at veden har minimalt med muggsoppskader, så får du et sunnere inneklima, oppfordrer Johan Mattsson. (ANB)

Artikkeltags