Klemt inn mellom sentrumsbyggene vokser det fram 25 nye boliger: – De fleste som har kjøpt er unge

Flere og flere skal bo i sentrum. Et av bidragene er byggeprosjektet i Schankesmuget.