Hålogaland lagmannsrett har økt erstatningen for huskjøperne på Øvre Solligården i Tromsø som fant masse muselort i husveggen.

I tillegg var det en rekke andre skader. Museproblemet alene har forårsaket skader det ville koste minst 568.000 kroner å utbedre, konkluderte Troms Takst. Forsikringsselskapets takstmann har på sin side taksert skadene til skarve 42.000 kroner. Retten har beskrevet dette som «åpenbart utilstrekkelige».

Da saken var til behandling i Nord-Troms tingrett i april, avsa tingretten dom for at huskjøperne skulle få 1,13 millioner kroner i prisavslag, 252.000 kroner for tapte leieinntekter, 37.000 kroner for teknisk bistand til takst og skadedyrkontroll, 35.000 kroner for leie av alternativ bolig og 114.000 kroner i saksomkostninger, til sammen vel 1,55 millioner kroner. Boligen kostet 4,8 millioner kroner, og 1,55 millioner kroner er i denne sammenheng en relativt stor sum.

LES MER:  - Da vi rev veggen, veltet det muselort ut

Men lagmannsretten har altså økt erstatningen ytterligere. Ifølge denne dommen som nylig er avsagt, skal husselgerne betale 1,47 millioner kroner i prisavslag, 80.000 kroner til teknisk bistand som huskjøperne har leid inn og 83.000 kroner i saksomkostninger for lagmannsretten. Lagmannsretten har i tillegg oppretthold at husselgerne også må betale 114.000 kroner i saksomkostninger for tingretten og 35.000 kroner for leie av alternativ bolig, men har frifunnet dem for kravet om at de også skulle måtte betale 252.000 kroner for tapte leieinntekter. Husselgerne på Øvre Solligården må altså totalt ut med vel 1,78 millioner kroner etter lagmannsrettens dom.

Huskjøperne overtok huset i mars 2012.  Samme høst satte huskjøperne i gang med å bygge opp boligens kjeller. Da han startet rivearbeidet, fikk han seg en ubehagelig overraskelse. Da en skillevegg gikk ned, veltet muselorten ut.

Nærmere undersøkelser avdekket både musebol og muselort på kaldloftet i boligen. Skadedyrene har tatt for seg av isolasjon, vindsperre, fuktsperre og muligens deler av det elektriske anlegget. Huskjøperen fant også en rekke musefeller og åtestasjoner, tilsynelatende plassert ut av de tidligere eierne. Museinvasjonen gikk sågar så langt som til kjøkkenet.

Huskjøperne gikk til sitt forsikringsselskap, men de avslo kravet fra familien. De mente at museskader ikke var grunnlag for reklamasjon, og dermed startet en lang rettsprosess som nå har gitt huskjøperne delvis medhold i to rettsinstanser.