Trekker seg fra valgkampen: - Det har oppstått en akutt og svært alvorlig situasjon i nærmeste familie