Gå til sidens hovedinnhold

Fortsatt full strid om hjertesenter: - Bodø er allerede på landstoppen

Artikkelen er over 3 år gammel

Hjertelegene ved UNN ser ingen faglige grunner til å opprette et PCI-senter i Bodø. De frykter det kan ramme Finnmark.

Striden har slett ikke lagt seg om etablering av et såkalt PCI-senter i Bodø.

Sist vinter gikk bølgene høyt da det ble foreslått at Nordlandssykehuset skulle få et eget hjertesenter der pasienter med hjerteinfarkt skal få samme spesialiserte behandling som i nord bare tilbys ved UNN i Tromsø.

Senteret i Bodø skulle etter planen bemannes med spesialister fra Tromsø som måtte belage seg på å pendle mellom byene.

- Ingen betydning

Reaksjonene ble så sterke fra fagmiljøet i Tromsø at Helse Nord-direktør Lars Vorland og styreleder Marianne Telle valgte å utsette hele saken. Nå står PCI-senteret igjen på agendaen i Helse Nords styremøte 25. oktober.

Les også

Vorland om PCI-utsettelsen: - Jeg er usikker på om vi kan gjennomføre forslaget nå

 

Ifølge nettavisen Bodø Nu vil Vorland igjen anbefale et ja til PCI i Bodø. Samtidig er hjertespesialistene i Tromsø fortsatt sterkt imot en slik etablering.

- Vi mener fortsatt det er feil å opprette et PCI-senter i Bodø. Det vil bli et lite dagsenter som ikke vil bety noe positivt for folkehelsa i nord, heller ikke i Bodøregionen. Kostnadene økonomisk og faglig rettferdiggjør ikke dette i dagens situasjon sier overlege og PCI-operatør Terje Steigen.

Lavest dødelighet

Avdelingsleder ved hjertemedisinsk avdeling, Thor Trovik, bekrefter motstanden. Trovik mener den faglige begrunnelsen mot etableringen nå er enda sterkere enn tidligere.

Han viser til det nasjonale registeret over behandling av hjerteinfarkt som blant annet viser andelen pasienter som er i live 30 dager etter infarktet. Ferske tall viser at Bodøregionen og Nordlandssykehuset har lavest dødelighet i Norge.

- Bodø er allerede på landstoppen. De kommer best ut i hele landet, sier Trovik.

Les også

Professor om PCI-debatten: - Urovekkende, med feiltolkninger og selektiv bruk av fakta

 

Finnmark henger etter

Fra Bodø har argumentet for et PCI-senter vært at avstanden til Tromsø er for lang til at PCI-behandling kan sikres innen 90 minutter. Legene i Tromsø mener dette veies opp med god behandling før man når fram til sykehuset.

Nå viser tallene fra infarktregisteret at det ikke er høyere dødelighet i Bodø til tross for at det ikke er PCI-senter ved Nordlandssykehuset. Snarere tvert imot.

Lokalsykehuset i Mosjøen henger riktig nok etter. Det samme gjør sykehusene i Hammerfest og i Kirkenes.

- Skulle det settes inn ressurser noe sted, så burde det vært i Finnmark, sier Trovik.

Les også

Finnmarkssykehuset: Vil ikke ha hjertesenter i Nordland

 

Han frykter nå at et PCI-senter i Bodø vil svekke fagmiljøet i Tromsø, noe som igjen vil ramme tilbudet til finnmarkingene.

- Ja, hvis PCI-senteret i Tromsø svekkes, så kan det gå utover Finnmark.

Les også

UNN-leger føler seg fullstendig overkjørt: - Risikerer å falle ned på et lavt kvalitetsnivå

 

Prestisje

I tida etter at PCI-saken ble utsatt i februar, har det vært noe dialog og diskusjoner mellom partene. Ett fellesmøte for hjerteleger i nord ble arrangert i mars, og i juni var det et møte der saken ble diskutert i Bodø. Men frontene er altså fortsatt like steile.

- Om man nå går inn for å etablere et senter i Bodø, så betyr det at man ser bort fra de faglige rådene. Da har det gått prestisje i saken. Vi må verne om - og fortsatt forbedre - det velfungerende systemet vi har. Avstandene i nord er uansett lange, og lengst i Finnmark hvor sykeligheten også er høyere, påpeker overlege Terje Steigen.

Håper på senter

I Bodø er ønsket fortsatt like sterkt om å få etablert PCI-senteret. Direktør ved Nordlandssykehuset, Paul Martin Strand, håper innstillingen fra Helse Nord-direktøren er positiv til senteret.

- Ja, vi ønsker PCI-senteret av hensyn til befolkningen i Nordland, sier Strand.

Han vil ikke kommentere de ferske tallene i hjerteinfarktregisteret, men viser til at det ventes dokumentasjon i forbindelse med styrebehandlingen av PCI-saken.

- Vi får forholde oss til de faktaene og den kunnskapen som kommer da, og så håper vi innstillingen er i tråd med den som ble presentert i februar.

Dette er saken

  • Perkutan koronar intervensjon (PCI) omtales ofte som utblokking, og er den mest utbredte og effektive metoden for å åpne opp trange blodårer i hjertet.
  • Behandlingen innbærer å føre inn et kateter via blodårene i underarmen eller lysken og opp til kransårene, hvor en ballong blåses opp og sprenger bort plakket i den blokkerte åren. Inngrepet tar i de fleste tilfeller ikke mer enn en halvtime. PCI er standardbehandling ved akutt hjerteinfarkt.
  • Styret i Helse Nord skulle i februar behandle sak om organisering av PCI-tilbudet i Nord-Norge. Men saken ble utsatt etter sterke reaksjoner.
  • Anbefalingen fra administrerende direktør Lars Voland var å etablere tilbudet ved Nordlandssykehuset Bodø som en senter-satellitt-modell i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.
  • Saken er nå berammet til styremøtet i Helse Nord 25. oktober.

Kilder: Unikard.org, Helse Nord, Nordlys

  

Kommentarer til denne saken