Her jobbet kommunen. Så dukket Arbeidstilsynet opp

– Det har ikke skjedd før.