Gå til sidens hovedinnhold

Forsvarsministeren avviser simulert russisk angrep på Svalbard

Artikkelen er over 3 år gammel

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide avviser at Russland har gjennomført simulert angrep på Svalbard. Det samme gjør etterretningssjefen.

iFinnmark konfronterer forsvarsministeren på Porsangmoen onsdag formiddag med Aldimer.no sin artikkel om et simulert russisk angrep på Svalbard.

– Først og fremst: Etterretningstjenesten har vært ute i dag og tilbakevist dette. De sier at de sjelden har sett så mye feil i en artikkel før. De har også svart på spørsmål fra «Aldri mer», som nettstedet velger ikke å publisere. Det medfører ikke riktighet at etterretningstjenesten har sett noe til sikt simulert angrep i det fysiske rom, som Aldri mer beskriver. Og de er også veldig tydelige på at de har hatt ekstra god situasjonsforståelse på den store russiske øvelsen, sier forsvarsministeren til iFinnmark.

Hun sier at dette har også Nato merket seg.

– Vi har meldt inn det vi har sett til Nato, og fått veldig gode tilbakemeldinger på det. Fordi vi har hatt evne til å følge med på ting som andre Nato-land ikke har sett. Så vi har vært en viktig informasjonsgiver til Nato, og fått svært positive tilbakemeldinger på det. Så det som står i artikkelen til Aldri mer, er rett og slett feil! Sier forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide til iFinnmark.

– Feilaktige spekulasjoner

– Feilaktige spekulasjoner, sier etterretningssjef Morten Haga Lunde om oppslaget på nettstedet aldrimer.no om et simulert russisk angrep på Svalbard.

(Saken fortsetter under bildet)

 

– Det er ikke ofte jeg leser en nyhetssak i norske medier som har så mange feil i seg som saken fra Aldrimer.no, sier Haga Lunde i en kommentar som er sendt NTB.

Nettstedet Aldrimer viser til seks anonyme forsvarskilder og slår fast at russiske styrker skal ha trent på å invadere Svalbard under militærøvelsen Zapad 2017 (Vest 2017) i september.

Morten Haga Lunde Haga avviser saken.

– La meg ta hovedelementet i det som er framført fra aldrimer.no: «Russisk simulert angrep på Svalbard». Det var ingen slik aktivitet. Når dette er sagt, faller mye av det øvrige i saken bort, sier han.

– Dette er helt rutinemessig

Å øve på en invasjon av Svalbard vil være en helt naturlig del av jobben for russiske militære myndigheter på Kolahalvøya, mener forsvarsanalytiker og pensjonert flaggkommandør Jacob Børresen.

– Oppslaget til aldrimer.no er egentlig ikke oppsiktsvekkende i det hele tatt. Dette er helt rutinemessig. Hvis ikke russerne øver på dette, så hadde ikke de militære myndighetene på Kola gjort jobben sin, sier Børresen til NTB.

– Samtidig er det viktig å ha med seg at aldrimer.no har en klar agenda, nemlig å styrke det norske Forsvaret. En effektiv måte å få til dette på, er å komme opp med en trussel, hevder Børresen.

Usannsynlig

Den frittstående forsvarsanalytikeren mener det er «svært, svært usannsynlig» at russerne skulle ta seg til rette på Svalbard med militær makt. Han viser til at norsk suverenitet er nedfelt i Svalbardtrakten, som er ratifisert av stormakter som USA, Kina, Frankrike, Tyskland og Storbritannia.

– Men i en tenkt storkonflikt mellom Russland på den ene siden og USA og NATO på den andre, er det sannsynlig at Svalbard blir trukket inn, på grunn av sin strategiske beliggenhet. Det er i et slikt scenario at jeg mener det er helt naturlig og absolutt ikke overraskende at russerne øver på en invasjon. Det er slik vi militære holder på hele tiden, sier Børresen.

På norsk side er et scenario der russerne tar seg til rette militært på Svalbard, noe man regelmessig øver på. Da brigader Aril Brandvik redegjorde for arbeidet med landmaktutredningen under et NUPI-seminar i mai, viste han nettopp til funnene i et avansert seminarspill der Svalbard og Nord-Norge ble utsatt for angrep.

Bombefly

Ifølge Aldrimer skal anslaget mot Svalbard ha startet med simulerte angrep med russiske bombefly. Da de norske F-16-flyene begynte å gå tom for drivstoff, kom en ny bølge med russiske fly.

I en reell situasjon hadde norske militære kapasiteter ikke kunnet forsvare Svalbard mot angrepet Russland simulerte, hevder nettstedet. NATO-representanter skal ha vært kritiske til norsk etterretning.

Aldrimer-redaktør Kjetil Stormark mener det er lite åpenhet om hva Russland øvde på i nordområdene i september og at det er problematisk.

– Norske myndigheter vil ikke gi noen detaljer, men ber om å bli trodd på at man har full kontroll når NATO-kilder sier noe ganske annet, sier han til NRK.

Banak som base for kampfly?

Det som uansett er et faktum, et at Norge flyttet F 16-beredskapen fra Bodø til Banak under øvelsen, for at flyene skulle komme nærmere øvelsen, og kunne operere lenger i området, før de måtte returnere for å tanke opp flyene.

iFinnmark spør forsvarsministeren om Banak er med i denne tankegangen for de nye F-35 kampflyene, og kan få en slik fremskutt rolle mot Russland?

– Utgangspunktet for F 35, er Ørland i Trøndelag som kampflybase, med Evenes i Troms som framskutt operasjonsbase. Men så har vi også mange flybaser i Norge som Forsvaret er ansvarlig for helt eller delvis, og som kan brukes i ulike sammenhenger. Det er for eksempel under store øvelser eller i andre sammenhenger hvor det skulle være nødvendig å ha noe mer kapasitet og aktivitet. Sånn vil det også være i fremtiden, fastslår forsvarsministeren overfor iFinnmark.

Kommentarer til denne saken