Statsadvokat Hugo Henstein er konstituert som førstestatsadvokat og embetsleder i Troms og Finnmark statsadvokater. Årsaken er at førstestatsadvokat Lars Fause skal delta på Forsvarets høgskoles sjefskurs fra midten av januar til begynnelsen av april.

Det opplyser Fause i en e-post.

Det er Riksadvokaten som har bedt om at Henstein konstitueres i Fauses fravær.

Statsadvokatene har bedt om at politiadvokat Kirsti Jullum Jensen i Troms politidistrikt konstitueres som statsadvokat fra midten av februar til midten av april.