– Vi får lære om litteraturkritikk av profesjonelle litteratur kritikere. Sånn at vi får jo en helt unik innsikt i hvordan det fungerer og det er seriøst arbeid, sier Asgil Hansen-Krone.

Han er lærer for 9. klassinger ved Langnes skole som skal være en av 11 juryklasser som i lag skal kåre vinneren av Uprisen 2023. Prisen er Norges største litteraturpris for ungdomsbøker.

Dette er noe elevene ser frem til.

– Det er veldig spennende at vi får lese veldig mange bra ungdomsbøker. Også er det jo veldig lærerikt. Også at når vi skal ha om litteratur videre, så tar vi med oss mye kunnskap fra dette, kommenterer Eivor Lindblad, som er elevrådsrepresentant for Langnes-elevene.

Engasjerte ungdommer

Blir du mye påvirket av litteratur og bøker?

- Ja, man blir jo veldig påvirket. Fordi at når at man leser om ting så kan man jo kjenne seg litt igjen, og at man føler at man blir litt hørt og man hører om andre som lever litt sånn som seg selv, svarer elevrådsrepresentanten som tydelig engasjerer seg.

9.klassingene forteller at de leser enormt mye nå for tiden, men for flere av elevene er ikke det uvanlig. Det er nemlig flere elever i klassen som engasjerer seg for litteratur og leser mye på fritiden.

Oda Bjarghov er en av elevene som skal være med på dette, hun forteller at lesingen går veldig bra så langt og at det ser lovende ut med lesingen fremover. Hun vil anbefale bøkene som er blitt nominert til andre ungdommer og hun gleder seg til å lese resten av bøkene.

Egen pris kun for ungdommer

Hvorfor tenker du det er viktig med en egen pris for ungdomsbøker?

– Det er jo fordi det er et viktig signal til forfatterne om hva ungdom ønsker å lese, også er det jo uten tvil sånn at ungdom er best rustet til å si hva som er god litteratur for dem. Kontra at voksne folk skal sitte og bedømme beste ungdomsbok, hevder Langnes læreren som understreker viktigheten med prisen.

Håper på Lillehammer-tur

Det er ikke sikkert at alle elevene får være med på selve kåringen, som skjer på Lillehammer i mai.

– Det ville betydd veldig mye at alle hadde fått vært med. Ikke bare er det en sosial tur, men det er også vil også være en veldig lærerik tur for absolutt alle og det ville vært veldig dumt hvis bare to elever får dra, sier Langnes-jentene.

Hallvard Slettli Myklebust som har skrevet denne saken er Pryo-elev ved Nordlys denne uken og er selv elev ved Langnes ungdomsskole på 9. trinn.