Fra 12. til 27. november vil Nordlys være med forskerne på mørketidstokt med forskningsskipet «Kronprins Haakon» rundt Svalbard. Nordlys vil med jevnlige reportasjer fortelle hva som skjer på det nye moderne forskningsskipet som kostet nærmere 1,5 milliarder kroner.

RV «Kronprins Haakon» har isbryterklasse og er verdens mest avanserte forskningsfartøy. Båten har hjemmebase i Tromsø, men vil store deler av året være i bruk for å overvåke miljøtilstanden i Arktis og Antarktis.

Dette toktet er felles for tre prosjekter: Arven etter Nansen, Framsenterprosjektet A-TWAIN, og det NFR-støttede SIOS-InfraNor.

Mørketidstoktet er bare en liten del av forskningsprosjektet «Arven etter Nansen» som skal pågå ut 2023. Målet med prosjektet er å gi mer kunnskap om et havklima og et økosystem i rask endring. Kunnskap som forhåpentligvis vil gjøre oss i stand til en mer bærekraftig forvaltning av det nordlige Barentshavet og Polbassenget.

Arven etter Nansen-teamet består av over 140 forskere fra ti norske forskningsinstitusjoner. Forskningsgruppen omfatter tverrfaglig arktisk kompetanse innen fysisk, kjemisk og biologisk oseanografi, samt geologer, modellører og teknikere.

Sammen vil de undersøke fortidens, dagens og det fremtidige klima og økosystem i det nordlige Barentshavet. Arven etter Nansen vil bruke rundt 360 dager til sjøs, på forskningstokt med det nye norske isgående forskningsfartøyet RV «Kronprins Haakon».

Prosjektet varer i seks år (2018–2023) og finansieres av Norges forskningsråd og Kunnskapsdepartementet. De står for 50 prosent av budsjettet, mens de deltakende institusjonene bidrar med 50 de resterende 50 prosent. Det totale budsjettet for Arven etter Nansen er 740 mill. NOK.