(Nord24)

– Fanget du opp mailer du ikke skulle ha, spurte dommeren etter at den tidligere salgssjefen hadde svart på spørsmål fra de fleste advokatene i salen.

«Ja» var svaret fra Tore André Gutteberg. Han forklarte at han hadde satt opp spamfilter på blant annet sjefens e – post.

Gjennom rettssaken, der Marine Supply AS har stevnet Gutteberg og to konkurrerende virksomheter, har motparten stadig etterlyst beviser på det angivelige kuppforsøket av suksessbedriften, som gjennom mange år har tjent gode penger på å selge drivstoff til båter i Barentshavet. Torsdag kom det frem at også saksøkte Gutteberg holder tilbake etterspurt dokumentasjon i saken – etter råd fra sin egen advokat.

– Jobbet døgnet rundt

Gutteberg startet sin forklaring med å fortelle om sin rolle i selskapet. Han pekte på seg selv og fortalte at nøkkelen til suksessen i selskapets bunkers-satsing, var mye takket være ham selv.

– Det handler om å selge en vare og tjene penger på det. Da må man jobbe på julaften eller i påsken. Man er på jobb døgnet rundt, fortalte Tore Gutteberg om sin egen arbeidshverdag i selskapet.

Gutteberg hadde også IT-ansvaret i bedriften. Arbeidsgiver og hans advokater mener at Gutteberg skaffet seg tilgang til Erik Mathisen og regnskapssjefens e-postkonto. Noe Gutteberg innrømmer å ha gjort.

– Årsaken til at jeg har fått videresendt e-poster fra dem, er fordi jeg har satt opp spamfilter, var forklaringen fra Gutteberg.

– Fanger den opp mailer som du ikke skal ha, spurte dommer Bjørn André Holmen.

– Ja.

Men det hadde en forklaring, påpekte Gutteberg. Intensjonen var å fange opp phishing og annen skadevare sendt til selskapets e-poster.

Datateknikere har dokumentert at: «Global Administrator, Tore Gutteberg gjort en Innstilling som gjør at han kan lese, skrive og laste ned hele postboksen til bruker ERIK», heter det i Bedsys gjennomgang.

Det var kun e-poster av liten betydning som havnet hos ham, hevdet Gutteberg i retten. Han nekter også for å ha lest noe av det han har hatt tilgang til.

Videresendte jobb – e-post til seg selv

I retten ble det også dokumentert at Gutteberg har videresendt jobb-e-poster til sin private e-post. Forklaringen var at dette var ting han skulle jobbe med hjemmefra.

Gutteberg hevdes å ha vært en slags mellommann mellom selskapet han var ansatt i og de konkurrerende selskapene Magn og Skeljungur. I forbindelse med oppkjøpsforhandlinger, ble det signert et NDA – en taushetserklæring mellom partene.

I mai 2019 reiste Gutteberg og to andre ansatte til København for å møte ledelsen i de konkurrerende selskapene. Det skjedde uten at hans egen fetter, sjefen i Marine Supply fikk vite det.

– Viser lite anger

– Du viser lite anger for det som har skjedd, sa Marine Supplys advokat Jon Christian Thaulow om Guttebergs forklaring om sin egen rolle i saken.

– Jeg har en viss forståelse for at andre er skuffet. Jeg var i kontakt med et selskap som heter Magn og Skeljungur og vurderte en ansettelse der. Det har jeg aldri benektet, svarte han.

I møtet i København ble Gutteberg forespeilet en stilling i Magn, som hadde plan om å etablere et tilsvarene selskap som norske Marine Supply.

– De stilte som krav at jeg måtte si opp stillingen for at vi skulle gå videre.

– Fikk du beskjed om at bedriftsinterne forhold ikke skulle diskuteres? spurte Thaulow.

– Svaret på det er vel nei, sa Gutteberg.

Turen til København ble i sin helhet betalt av de konkurrerende selskapene.

Fortsatte kontakten

Verken ansettelsen av Gutteberg eller Magn og Skeljungurs oppkjøp av Marine Supply ble en realitet. Funn på en avdød kollegas datamaskin, er beviser på at Gutteberg deretter gikk i gang for å kuppe selskapet, hevder motparten.

Bare dager etter møtet i København, videresendte Gutteberg en e – post med budsjett for å drifte en båt. E – posten ble sendt til salgssjefen og direktøren i Skeljungur og Magn.

– Dette er bare eksempler. Litt sånn: «disse kostnadene må dere må forvente når dere skal drive et skip».

– Tror du virkelig på det selv? At de tok kontakt for å få synsing for at du skulle komme med tilfeldige eksempler, eller er det fordi dere hadde spesifikk erfaring fra Marine Supply, spurte Thaulow.

– Vi har spesifikk erfaring, men jeg tror ikke de fikk spesifikk erfaring i retur. Det var også det jeg sa til ham (Moberg) at «du skal være forsiktig».

– Men du har sendt dette?

– Jeg har videresendt det han har skrevet.

Ifølge Guttebergs forklaring, har han kun videresendt dokumenter fra avdøde Moberg.

– Det er du som videresender dette. Når du leser dette, opplever du at du gir ut informasjon om Marine Supply?

– Jeg vet ikke helt. Jeg kjenner meg ikke helt igjen i tallene.

Ombestemte seg etter juridisk råd

Den tidligere salgssjefen har fått gode skussmål fra sin tidligere sjef og var den eneste som drev med salg, eller bunkerstrading Gutteberg kaller det. Det er snart to år siden det påståtte komplottet ble avdekket.

Til tross for flere forsøk, har Gutteberg nektet å vise frem sin kontakt med de konkurrerende selskapene.

– Men først opplyste du at du hadde tenkt å gjøre det, spør dommer.

– Ja, men så konfererte jeg med min advokat og kom til at det kom i konflikt med personvernet.

Det er ikke påberopt bevisfritak av de dokumentene Gutteberg ikke vil utlevere.

– Dokumentene kan også angå folk som ikke er i denne saken.

– Moberg?

– Det kan være andre også. Det er etter anbefaling fra min advokat som har rådet meg til å ikke legge det frem.