Statens vegvesen tror det er slutt på kaosvintrene i Skibotndalen. Den beryktede veistrekningen opp mot finskegrensa teller utallige ofre i antall tunge kjøretøy opp gjennom årene, men etter utbedringene i Halsebakkene, tror seksjonsleder Jørn Simonsen i Uteseksjonen at det verste er over.

- Vi så det allerede sist vinter, selv når anleggsarbeidet ikke var ferdig, at vi hadde mindre problemer der oppe. Og jeg ser for meg ytterligere forbedringer i år. Fremkommeligheten er betydelig forbedret. Med den veiparsellen som er åpnet, er det slakkere, bredere og mer åpent slik at det vil gi mindre utfordringer, sier Simonsen.

Det også en del av grunnen til at vegvesenet ikke har hatt utstrakt kontrollvirksomhet over Kilpisjärvi de siste ukene, samt at værforholdene har vært fordelaktige. I Troms er man vant til at Skibotndalen forvandles til en tungtransport-slagmark når vinteren setter inn.

- Men når vi har kjørt over er nå, har det vært veldig fine forhold, sier Simonsen, som har flyttet kontrollaktivteten midlertidig til Kivilompolo ved Karasjok og til svenskegrensa ved Bjørnfjell.

Utvider kontrollpost

Det betyr imidlertid ikke at Kilpisjärvi er gått i glemmeboka. Tungtransporten skal fortsatt være skodd for norsk vinter.

- Nei, så snart det første snøfallet kommer, er vi klare til å dra opp så nært grensa der vi har en kontrollmulighet. Den beste kontrollplassen vi har er den gamle tollstasjonen.

Nå holder vegvesen på å etablere en skikkelig kontrollplass på den såkalte "Lullesletta", ved Brennfjell.

- Da kan vi sleppe tungtransporten ned dalen og kontrollere dem nøye der. Vi ruster opp, utvider, asfalterer, seter opp lys og det blir også vekt der, sier Simonsen.

- Begredelig

Kontrollvirksomhetene de siste ukene ved Kivilompolo og Bjørnfjell har gitt ymse resultater. Simonsen er fornøyd med at det ser ut som de tarnsportørene som bruker Kivolompolo har skjønt hva som må til for å komme inn i landet. Men over Bjørnfjell derimot er Simonsen ikke fornøyd etter den siste aksjonen.

- Det var begredelig, slår han fast.

Det forteller ham bare at kontrollvirksomheten må fortsette med uforminsket styrke. Faktisk går det i disse dager ut utlysningstekst etter åtte nye kontrollører i Troms og Finnmark.

- Det er en formidabel økning for oss, men regjeringa har lagt klare føringer for oss med hensyn til kontrollvirksomheten, både i forhold til trafikksikkerhet, kaobotasje og sosial dumping, sier Simonsen.

- Vi har faktisk avdekket tre slike forhold (kabotasje, journ. anm) Troms den siste tida, der sakene har blitt anmeldt og bøtelagt 30.000 kroner av politiet.

Resultatene fra helgas kontroll var altså ikke udelt positive. For grenseovergangen på Bjørnfjell sin del var vegvesenet ikke fornøyd. 72 tunge kjøretøy, 51 utenlandske. (27 nordiske, 12 øst-europeiske og 12 fra øvrige Europa), ble kontrollert, og hele 20 prosent av disse ble ilagt kjøreforbud på grunn av mangler ved dekk og/eller kjetting.  Dette er hva vegvesenet avdekket ved Bjørnfjell.

Bjørnfjell

  •  6 gebyr ble skrevet ut på grunn av dekk som ikke var i henhold til gjeldende krav.
  • 14 kjøretøy ble ilagt kjøreforbud på grunn av mangler ved dekk/kjetting.
  • 1 norsk fører ble anmeldt for å kjøre uten å ha sjåførkort i fartsskriveren og *1 finsk fører ble anmeldt ikke å ha påført diagramskiven i fartsskriveren de opplysninger som kreves
  • 5 gebyr ble utstedt til førere som ikke kunne legge frem kjøretøyets vognkort. 
  • 3 gebyr ble utstedt til førere som ikke brukte bilbelte, noe som er påbudt å bruke også i tunge kjøretøy dersom bilbelte finnes i bilen.
  • Kontrollene avdekket ikke ulovlig innenlands transport av utenlandske kjøretøy, såkalt ulovlig kabotasjekjøring.

Ved finskegrensa ved Karasjok, Kivilompolo var resultatene bedre. Litt rusk var det dog blant de  55 kjøretøyene, hvorav 25 var utenlandske. (16 nordiske, 8 øst-europeiske og 1 fra øvrige Europa.

Kivilompolo

  • 1 norskregistrert vogntog fikk gebyr for manglende kjettinger til tilhengeren. Den norske føreren måtte parkere tilhengeren før han fikk kjøre videre bare med trekkvognen.
  • 1 norsk og 1 dansk fører hadde ikke hatt pålagt pause i løpet av dagens kjøring og måtte ta 30 minutter pause før de kunne fortsette videre. Dette er forhold som ikke avstedkommer ytterligere reaksjoner.
  • 1 finsk fører hadde ikke hatt den pålagte ukehvilen og ble pålagt å hvile i 48 timer før han fikk fortsette kjøringen. Forholdet ble anmeldt til politiet. Også firma ble anmeldt da pålagt kontroll av ferdsskriver ikke var gjennomført.
  • Semihengeren som var lastet med laks til en verdi av 2 mill. kr. ble i løpet av natten hentet av en annen trekkvogn for transport videre.

Dette er kravene tungtransporten må leve etter:

Fra 15. november er det krav om at alle lastebiler skal ha vinterdekk på styrende og drivende hjul. Krav til mønsterdybde på tunge kjøretøy var fra 16. oktober minst 5 mm.

Fra 1. januar 2015 kommer det strengere krav til dekk på tunge kjøretøy. Da blir det påbudt med vinterdekk på alle bilens og tilhengerens hjul, også hjul på løftbare akslinger.