Fremover: En stor mengde bølgeblekk ligger igjen etter et snøoverbygg brant ned onsdag.

Torsdag ettermiddag har det begynt å blåse opp på Bjørnfjell, og Bane Nor melder rett over 14.00 at det er farlig å ferdes i området. Vinden har tatt tak i bølgeblekken, og flere plater skal blåse rundt på Bjørnfjellplatået.

Snøoverbygget som brant var rundt tre kilometer fra grensen til Sverige.

– Vi er i full sving med å rydde og sikre bølgeblekken, sier Stein-Hugo Steffensen, fungerende områdedirektør på telefon fra Bjørnfjell.

Det skal være snakk om en stor mengde materialer, og da også bølgeblekk, som ligger igjen etter brannen. Hele onsdag og og natt til torsdag var Ofoten Brann og mannskaper fra Bane Nor i sving med etterslukking. Arbeidet innebærte blant annet å rive opp deler av det nedraste snøoverbygget, for å kunne slukke under.

– Vi er i gang med å sikre det nå, men i mellomtiden må folk holde god avstand, og se opp for bølgeblekkplater, sier Stein-Hugo Steffensen.