Bjarne Michalsen eier Storgata 85. Nå ønsker han å utvide bygget. Dermed er det søkt om et påbygg på en etasje for å gi mer plass til legekontoret som har tilholdssted i øverste del av bygget. Men Tromsø kommune har gitt avslag på søknaden.

Mener de motarbeides

- Jeg mener det er betydelige krefter i  Tromsø kommune som jobber for at Rogersbygget skal se ut som det gjør i dag, sier arkitekt Odd Steinsvik i  Tromsø-firmaet Steinsvik arkitektkontor AS. Det er det lokale arkitektfirmaet som har fått oppdraget.

Dagens bygg mener han langt fra skinner slik det kunne gjort. Det vil han gjerne gjøre noe med.

- Det er en rødfarge på fasaden som kanskje passer på ei hytte, men kanskje ikke på et viktig sentrumsbygg midt i Storgata og mot Stortorget.  Dagens fasade  kan med fordel tones ned da den tar  for mye oppmerksomhet.

- Vakkert bygg

Han mener påbygget arkitekten har tegnet vil gjøre indrefileten av Tromsø sentrum langt vakrere enn det er i dag. Med glassfasade som himmelen og omgivelsene kan speile seg i - og som gjør bygget mindre påtrengende.

Men det er ikke først og fremst fasaden som stopper bygget, men høyden på det.

- Det hevdes fra byggesakssjefen at det omsøkte tiltak overskrider reguleringsplanens tillatte etasjetall. Det mener vi er feil. Det omsøkte påbygget er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Det er også i samsvar med sentrumsplanen, sier Steinsvik oppgitt til Nordlys.

Arkitektkontoret har klaget avslaget inn til Fylkesmannen.

- Tromsø kommune har gitt oss beskjed om at det vil ta Byutvikling åtte uker på å ekspedere klagen for så å sende den videre til Fylkesmannen. Det mener vi er svært lang tid så lenge denne saken er ferdig ekspedert av Byutvikling, sier Steinsvik, som er så sikker på at påbygget er innenfor alle lover og regler at han gjerne tar saken til retten.

Tyder på markeringsbehov

- Målet med påbygget er ganske enkelt å gi legekontoret på toppen av Storgata 85 bedre plass. Nå stoppes dette av at noen har et eller annet markeringsbehov. Det mener jeg er et demokratisk problem, sier Steinsvik, som mener byggesakssjefens saksbehandling er mangelfull.

Viktig offentlig byrom

Byggesakssjef Laila Falck mener bygget er i strid med høydebestemmelser.

- Vi mener påbygget i Storgata 85 er i strid med høydebestemmelser i forhold til  reguleringsplan. Stortorget er et viktig offentlig byrom, og vi er uenige med søker om tolkningen av høydetoleranse. Søknaden har fått avslag, vedtaket er påklaget og vi vil vurdere saken på nytt som underinstans. Så må vi se om vi fortsatt er enig og opprettholder vedtak, hvis vi gjør det vil vedtaket sendes til fylkesmannen for en endelig behandling. Det er fylkesmannen som må vurdere den avgjørelsen vi har lagt til grunn ved høydebestemmelsen, sier Laila Falck til Nordlys.