Bestill Nordlys+ i 8 uker for kun 99,- og få tilgang til alt digitalt innhold

NOAS og Redd Barna er kritiske til at Utlendingsdirektoratet gjennomfører alderstesting av mindreårige asylsøkere. Organisasjonene hevder det dreier seg om lovbrudd.

I rapporten «Over eller under 18?» skriver de to organisasjonene ifølge Dagens Næringsliv at Utlendingsdirektoratet (UDI) tar røntgen av hendene til alle asylsøkere som oppgir at de er mellom 15 og 18 år, og at dette har vært situasjonen siden november i fjor.

Utlendingsloven fastslår at medisinsk alderstest kan gjennomføres om det er tvil om alderen til asylsøkere. NOAS og Redd Barna mener loven forutsetter at det må foreligge tvil om alder etter en konkret, individuell vurdering dersom aldersundersøkelse skal gjennomføres, og at det ikke åpner for at det vurderes å være tvil om alder for en hel gruppe.

«UDIs praksis med å aldersundersøke alle som oppgir å være enslige mindreårige mellom 15 og 18 år er i strid med loven,» skriver de i rapporten.

Områdeleder Line Schei Mogenstad i UDIs asylavdeling forsvarer praksisen, og viser til at det hersker tvil om reell alder for mange av de unge asylsøkerne, siden de fleste kommer uten identifikasjonspapirer.