Biskopen om at kirken vil vie homofile: - For meg er det en stor lettelse

LETTET: Biskop Olav Øygard mener det var på høy tid det kom en avklaring.

LETTET: Biskop Olav Øygard mener det var på høy tid det kom en avklaring. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

- Dette er en sak som har vært en smerte 25 år.

DEL

Et stort flertall i Kirkemøtet vedtok mandag en ny vigselsliturgi som ønsker likekjønnede par velkommen til å gifte seg i Den norske kirke. 83 av Kirkemøtets 112 tilstedeværende representanter stemte for det historiske vedtaket. Den nye liturgien kan benyttes fra 1. februar og kommer i tillegg til den vigselsliturgien som ble vedtatt i 2003.

Biskop i Nord-Hålogaland, Olav Øygard, sier til Nordlys at vedtaket er en stor lettelse for ham - og at det var på høy tid det kom en avklaring.

- Nå kan vi som kristen kirke gå videre og legge dette bak oss.

- Det er en sak som har vært en smerte for kirken i cirka 25 år. Den trengte en avklaring, og da tenker jeg uansett hvilket standpunkt man har, sier Øygard.

I 2015 ga et samlet bispemøte sin tilslutning til at det skulle utarbeides liturgier for ekteskapsinngåelse av likekjønnede par.

- Biskopene har ulikt syn. Vi stakk fingeren i jorda og bestemte oss for å være med å påvirke prosessen. Det er jeg glad vi gjorde. Åpen folkekirke ønsket at liturgien fra 2003 skulle tas ut. De kom oss i møte slik at den nå er beholdt som et alternativ, sier han.

Det er biskopen i Nord-Hålogaland glad for.

- Ikke minst for det bispedømmet jeg leder som inkluderer konservative kristne, sier han.

I følge Øygard har han ingen liste over prester som har valgt ikke å vie likekjønnede.

- Det har jeg ikke. Men det er kirkas oppgave å skaffe prester til vielsene. Det er ingen par som skal stenges ute, sier han.

- Kan telle på en hånd de som ikke vil vie

Fungerende domprost,  Kjell Y. Riise sier han kan telle på en hånd de prestene i Tromsø som har reservert seg mot å vie likekjønnede.

- Av rundt 20 prester, sier han.

Foreløpig er det ingen homofile par som har booket vielse i Tromsø domprosti.

- I Tromsø er det mange prester som står klare til å vie likekjønnende, sier Riise, som mener vedtaket er en ordning som alle kan være fornøyde med.

- Det er gledelig at Kirkemøtet har konkludert og at kirken kan stå samlet. Jeg mener vi kan leve godt med at det er ulike syn på saken, sier han.

- GLEDELIG: Fungerende domprost Kjell Y. Riise er glad for at Kirkemøtet har konkludert.

- GLEDELIG: Fungerende domprost Kjell Y. Riise er glad for at Kirkemøtet har konkludert. Foto:

En kartlegging NRK har gjort viser at det i noen sogn i Troms er et flertall av prester som vil vie homofile, mens i andre er det motsatt:

  • I Nord-Troms har alle de seks prestene reservert seg. Der vil kun prost Hans Erik Schøtt vie homofile.
  • I indre Troms sier er flertall av de åtte prestene ja til homofil vigsel.
  • I Senja prosti opplyser prost Sigurd Skollevoll at flertallet av de ni prestene har reservert seg.

Artikkeltags