Nylig skrev Nordlys om at Paal Larsen (55) sannsynligvis fikk ødelagt motoren på bilen, grunnet biodieselen som blir blandet inn i vanlig, fossilt drivstoff. Salgssjef i Bunker Oil AS, Bjørn Henrik Andreassen, er klar på at førstegenerasjons biodiesel ikke gjør dieselmotoren noen tjenester.

– Biodrivstoffet har en alkalisk egenskap akkurat som såpe, og den løser opp det gamle belegget inne i tank og slanger. Det fører til at det går inn filterne på bilen, slik at det lettere tetter seg til.

Annerledes biodrivstoff

Nordlys har tidligere omtalt Bunker Oil, som er eneste bensinstasjon som selger det nye syntetiske biodrivstoffet HVO100. Andreassen sier at HVO100 ikke har de samme bivirknignene som vanlig, førstegenerasjons biodiesel.

– I motsetning til det gamle biodrivstoffet der kravet er syv prosent bioinnblanding, vil vi kun trenge å blande inn 3,5 prosent HVO for å oppfylle samme krav til bioinnblanding. Men så lenge vi selger nok HVO100 i ren form, så trenger vi ikke blande inn noe biodrivstoff i den fossile dieselen vår.

– Så dere slipper å blande inn biodrivstoff?

– Ja, vi oppfyller vår krav på landsbasis med å blande inn HVO på våre stasjoner sør i Norge. Så vidt jeg vet er vi de eneste i Tromsø som har helt ren, fossil diesel, uten biodrivstoff.

Startet med tungtransport

Andreassen forteller at problemer med biodrivstoff ikke er noe nytt fenomen, men at det før rammet lastebiler mest. Med de nye reglene om andel av biodrivstoff i fossil diesel, antar han at problemene bare vil vedvare.

– Vi så tendenser med lastebiler før, men på grunn av økningen i kvoten for biodiesel, er nå også personbilder utsatt. Hvis du har tom tank en stund får du kondens i tanken, spesielt når det er kaldt ute. Hvis du da tilsetter førstegenerasjons biodrivstoff vil det reagere med vannet, og det vil få konsekvenser for motoren.

– Men er det kun biodrivstoffet sin skyld at Paal fikk ødelagt motoren sin?

 

– Det er ikke sikkert, det kan være en kombinasjon av flere ting. Hvis det kun hadde vært drivstoffet som alene var årsaken hadde vi nok sett mange flere tilfeller på verkstedene. Jeg antar at det er en kombinasjon av biodrivstoff og mye småkjøring, der bilen ikke oppnår høy nok temperatur slik at partikkelfilteret får regenerert seg skikkelig. Hvis ikke partikkelfilteret får brent seg rent, så vil det gå tett til slutt.

– Det er også viktig å bruke en motorolje som er beregnet for biler med partikkelfilter.

Bør gå tilbake på klimaløfter

– Jeg tror de kommer til å snu på løftet om bioinnblanding iløpet av året. Hvis de fortsetter å blande inn såpass mye biodrivstoff, kan klimaregnskapet totalt sett komme negativt ut. Det kan i verste fall gå ut over matproduksjon i land som trenger det mest. Da lønner det seg faktisk å bruke ren fossil diesel.

– Ville du heller sett at de hadde brukt HVO100?

– Det går heller ikke, siden det ikke er mulig å produsere så mye HVO uten at det går utover miljøet andre steder. Jeg tror det hadde vært bedre for miljøet å reservere HVO til tungtransport, og annet med høye utslipp.