Politimesteren ønsker derimot en prøveordning med der politiet utrustet med elektrosjokkvåpen, velkommen.

Det fremkommer av høringssvaret Ole Bredrup Sæverud har gitt Politidirektoratet (POD) i forbindelse med arbeidet i det såkalte bevæpningsutvalget.

Her gir Sæverud sin støtte til utvalgets flertall. Fem av seks medlemmer ønsker en videreføring av dagens modell, med generelt ubevæpnet politi og framskutt lagring av både én- og tohåndsvåpen i bil.

- Ikke grunnlag

Samtidig ønsker politimesteren i Troms en justering av våpeninstruksen, slik at politiet har større fleksibilitet i når de bevæpner seg.

 

- Hos oss er det ikke grunnlag for generell bevæpning. Samtidig ser jeg at dette er en vanskelig sak mange gode argumenter for begge løsninger. Så er det situasjoner som oppstår som i dag ikke er innenfor bestemmelsene i våpeninstruksen slik den er formulert i dag, men der det likevel kan være grunnlag for å bevæpne oss, sier Sæverud til Nordlys.

Det kan være situasjoner der politifolk må ta seg langt vekk fra bilen der våpnene ligger lagret, utdyper han.

- I tillegg er det enkelte oppdrag der vi av praktiske årsaker er nødt til å bruke andre transportmidler. Dersom vi da ser at det er mulighet for at det kan bli grunnlag for bevæpning, for eksempel ved at situasjonen er ullen eller uklar, ville det vært en fordel med større fleksibilitet, sier Sæverud.

Uenig med kolleger

Sæverud er dermed uenig med sine politimesterkolleger i flere andre, store norske byer. I politidistriktene Vest, Oslo og Trøndelag ønsker de generell bevæpning, meldte NRK i forrige uke.

Politiets Fellesforbund (PF), som representerer rundt 16.000 norske politifolk, ønsker også permanent bevæpning.

- Det er en indikasjon på at dette er en vanskelig sak, der det også pågår en debatt internt i politiet. Samtidig er det et bilde på at situasjonen i de største byen er litt annerledes, enn den er i resten av landet, sier Sæverud.

Selv om politimesteren er positiv til en prøveordning med elektrosjokkvåpen, er ikke det uten forbehold. Det er i alle fall ingen erstatning for generell bevæpning, mener Sæverud.

- Samtidig ser jeg ingen grunn til at vi ikke skal ha det. Det er et virkemiddel som brukes av andre politistyrker i verden, men jeg tror ikke at det løser bevæpningdiskusjonen. Det er ikke noe som uten videre tilfører så mye mer enn de virkemidlene vi har i dag, som pepperspray og batong. Men det får en prøveordning vise. Det kan ikke være noe galt i å søke kunnskap, sier han.

 

Usikker på effekten

Sæverud advarer samtidig mot at dette kan bli en utfordring for de minste politidistriktene, særlig på grunn av krav til opplæring og trening.

- Det er også mye utstyr å ha med seg. Skal vi bruke dette som virkemiddel, må vi også trene på det. Det tar tid. Så er jeg også usikker på hvor stor effekt det har store deler av året i Nord-Norge, der folk går med tjukke klær. Det er altså flere ting som kan være argumenter mot å bruke elektrosjokkvåpen. Der er det viktig at POD - og det har jeg tillit til at de gjør - ser på alle aspekter av det, ikke bare den positive, operative effekten, sier politimesteren avslutningsvis.

Skutt tre ganger

Som følge av økt terrortrussel mot Norge, ble norske politifolk bevæpnet i det daglige høsten 2014. Den midlertidige, generelle bevæpningen opphørte i begynnelsen av februar i år, men ble gjenoppptatt i en kort periode i enkelte politidistrikter i etterkant av terrorangrepene i Brussel 22. mars.

Politiet i Troms har siden år 2000 løsnet skudd i tre situasjoner, senest i Fogd Drejers gate nord for Tromsø sentrum 17. oktober 2013. Da ble en mann skutt tre ganger i låret og bekkenet etter å ha opptrådt truende, bevæpnet med det som viste seg å være en gasspistol.

15. august i år startet arbeidet i det såkalte bevæpningsutvalget, som på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet skal utrede behovet for generell bevæpning av norsk politi. Her ønsker altså et flertall at dagens ordning videreføres.