Fra 1. januar skal norsk politi for første gang ta i bruk elektrosjokkvåpen, i en toårig prøveordning som omfatter politidistriktene Oslo, Øst, Sør-Vest og Troms.

Det skriver NRK.

- Vi ser at dette er et maktmiddel som politiet i andre land har tatt i bruk med gode resultater. Det gir mindre skader enn enkelte andre maktmidler som politiet tradisjonelt bruker, sier Knut Smedsrud, beredskapsdirektør i Politidirektoratet (POD), til kanalen.

50.000 volt

Elektrosjokkvåpen gir støt på 50.000 volt og brukes i dag av politiet i blant annet USA, Finland og England. På sikt tror Smedsrud at våpenet kan erstatte andre typer våper.

 

- Det vil blant annet være et alternativ i mange tilfeller hvor politiet per i dag bruker skytevåpen. Det gjør vi i flere tusen tilfeller per år, så det er absolutt interessant for oss å se på elektrosjokkvåpen som et alternativ. Det kan også være et alternativ til slag- og gassvåpen i enkelte tilfeller, sier han til NRK.

Bevæpningsdebatt

Debatten om bevæpning av norsk politi har pågått i lang tid. I forbindelse med arbeidet i det såkalte bevæpningsutvalget, ga Troms-politimester Ole Bredrup Sæverud støtte til utvalgets flertall, som ønsker en videreføring av dagens modell. Det vil si generelt ubevæpnet politi og fremskutt lagring av både én- og tohåndsvåpen i bil.

I den forbindelse stilte Sæverud seg positiv til prøveordning med elektrosjokkvåpen, men ikke som erstatning for generell bevæpning.

- Samtidig ser jeg ingen grunn til at vi ikke skal ha det. Det er et virkemiddel som brukes av andre politistyrker i verden, men jeg tror ikke at det løser bevæpningdiskusjonen. Det er ikke noe som uten videre tilfører så mye mer enn de virkemidlene vi har i dag, som pepperspray og batong. Men det får en prøveordning vise. Det kan ikke være noe galt i å søke kunnskap, har Sæverud tidligere uttalt.

Tidlig i etableringen

Morten Pettersen, leder for Felles enhet for operativ tjeneste i Troms politidistrikt, forteller at det foreløpig er uklart hvordan prøveordning vil se ut, rent praktisk.

- Vi er tidlig i etableringen av en pilotfase. Nå skal vi i dialog med Politidirektoratet om hvor i politidistriktet og i hvilket omfang det skal innføres, sier Pettersen.

Han forklarer at Troms politidistrikt takket ja etter en forespørsel fra direktoratet.

- De ønsker å teste det ut i ulike klimatiske forhold og i forskjellige politidistrikter med tanke på antall patruljer og geografisk utstrekning. Slik kan man få et best mulig beslutningsgrunnlag for om dette skal innføres som en permanent løsning i politiet, sier Pettersen.