Gå til sidens hovedinnhold

Betydelig snøskredfare i Troms

Faregrad 3 flere steder i Troms.

Det er meldt om betydelig snøskredfare i Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen, Tromsø og Jotunheimen lørdag. Søndag er listen enda lenger.

I tillegg til nevnte steder er det også meldt om snøskredfare, faregrad 3, i Indre Sogn, Hallingdal og Vest-Telemark, opplyser varslingstjenesten Varsom.no.

Faregrad 3, som er det nest høyeste nivået, betyr generelt ustabile forhold og risiko for at skred utløses, selv ved liten tilleggsbelastning i brattheng.

«Under spesielle forhold kan det forekomme noen store og enkelte svært store naturlig utløste skred», skriver varsom.no.

Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader og holde avstand til utløpsområder.

Kommentarer til denne saken