Gå til sidens hovedinnhold

Betalte 100 millioner for eiendommen. Så kom sjokkbeskjeden fra kommunen

Bonord trodde alt var i boks om boligfeltet de vil bygge i Hamna. Men kommunen varsler snuoperasjon.

For abonnenter

Hvor kan det bygges og hva må bevares av friområder på Tromsøya? Spørsmålet er sentralt når skjebnen snart skal avgjøres for et nytt boligområde i Hamna.

Det aktuelle området er en rekke nye felt på Solneset, like ovenfor Solneset skole. Her fikk Norbygg så seint som sist sommer klarsignal til å bygge 116 boliger fordelt på fire blokker. Men nå er det strid rundt den videre utbyggingen av området som opprinnelig ble godkjent for 520 boliger totalt.

Kjøpte nylig

- Det vil bli veldig vanskelig for oss om vi ikke kan forholde oss til allerede vedtatte planer.

Det sier administrerende direktør i Bonord, Kurt Figenschau.

Boliggiganten kjøpte i desember en del av eiendommen Solneset for 100 millioner kroner av Sameiet Sandnes, med blant andre Tromsøs rikeste, Benedicte Berg Schilbred, i spissen.

Les også: Ukjente Hans Kristian får millioner etter årets største boligsalg i Tromsø - vil ikke si hva han skal med pengene

Bonord ønsker å bygge nærmere 400 boliger på sin del av eiendommen, slik områdereguleringen fra 2013 gir rom for. Det ble også bekreftet i 2017 i kommuneplanens arealdel. Nå ser det imidlertid ut til at administrasjonen i Tromsø kommune vil snu.

Mindre byggeplass

- Vi vil se på en helt annen utbygging, sier nestleder ved kommunens plankontor, Erik Eidesen.

Administrasjonen forbereder nå en sak om premissene for utbyggingen. Saken skal til politisk behandling, og kommunens fagfolk vil trolig anbefale at byggeområdet trekkes et godt stykke ned mot Solneset skole. Det gir betydelig mindre plass å bygge på.

Eidesen vedgår at dette ikke er i tråd med den opprinnelige områdereguleringen. Han mener nye lokale vedtak og statlige retningslinjer gjør det vanskelig å gjennomføre den ønskede utbyggingen.

- Man skal blant annet unngå å bygge igjen uberørt natur, og dette er et veldig mye brukt friluftsområde.

Tromsømarka

Dette er ikke første gang det er strid rundt boligbygging i Hamna.

Rett før valget i 2015 ble det kjempeoppstyr etter at politikerne først åpnet for boligbygging i deler av Tromsømarka eid av Sameiet Sandnes. Vedtaket ble til slutt omgjort av Fylkesmannen (nå Statsforvalteren).

Les også: Tromsøs rikeste kan ha fått milliardverdier med et pennestrøk

Eiendommen som nå er i spill, er et stykke unna. Men hensynet til friluftsliv gjør at kommunen vil ha bebyggelsen lenger unna Tromsømarka.

Nå vil administrasjonen foreslå at Bonord bygger tett og høyt i stedet for lavere og mer spredt bebyggelse.

- Vi ønsker en høyere utnytting, og vi vil forsøke å åpne for så mange boliger som mulig i forhold til de 400 boligene som områdeplanen gir rom for, sier Eidesen.

Tidligere vedtak

Signalene skaper sterke reaksjoner hos Bonord. Kurt Figenschau viser til at de har forholdt seg til en rekke tidligere kommunale vedtak som alle har vært klare på hvor det kunne bygges.

- Vi har ingenting annet å forholde oss til enn det politikerne har vedtatt. Så bestemte vi oss for å kjøpe da Norbyggs plan ble vedtatt i fjor. Da regnet vi med at det samme måtte gjelde for oss, sier Figenschau.

Han forteller at Bonord har vært i dialog med kommunen siden høsten 2019 om byggeplanene. Snuoperasjonen kom plutselig.

- Er det greit for dere å bygge tettere og høyere?

- Det spørs hvilket bomiljø man får til. Vi ønsket jo flere grøntarealer og luft mellom byggene. Vi ønsket også å lage en tuftepark.

Nullvekstmål

Figenschau mener endringene fra kommunen er en del av et større bilde som mange utbyggere nå risikerer å rammes av.

- Kommunen har signalisert at de vil si nei til en del vedtatte planer. Det betyr at flere kan sitte med ferdig regulerte eiendommer, men så sier kommunen plutselig at her vil vi ikke at det skal bygges.

Figenschau viser også til uttalelser fra Statsforvalteren om at utbygginger et stykke fra sentrum vil bryte med nullvekstmålet for biltrafikk, og at kommunen må begrense boligbyggingen.

Les også: Snart må kommunen si nei til nye boligfelt. Og Per skal passe på at det faktisk skjer

Figenschau frykter alt dette nå både kan ramme utbyggere som sitter med vedtatte planer, og utbyggere som vurderer å satse for framtida.

Lavere boligreserve

- Med slike signaler er det ingen som tør å kjøpe eiendom. Hva med for eksempel Åsgårdmarka som er til salgs for 400-500 millioner. Den eiendommen grenser også til Tromsømarka. Hva om kommunen plutselig sa at det ikke skulle bygges noe her likevel.

Figenschau trekker i tvil kommunens anslag på at Tromsø har en boligreserve på 22.000 enheter. Dette er antallet boliger kommunen mener kan bygges enten etter vedtatte reguleringsplaner, eller fordi områder er avsatt til bolig.

Etter de nye signalene fra kommunen mener Figenschau det reelle antallet ikke er mer enn 8000-9000 boliger inkludert reguleringsplaner som nå er under behandling.

Blåbærlyng

Administrasjonens forslag til prinsippavklaring i saken kommer snart til politisk behandling.

Figenschau håper politikerne står fast ved rammene i de opprinnelige planene som tidligere er vedtatt. En mulighet er at politikerne strammer ytterligere til.

- Hva skjer om politikerne sier at det ikke skal bygges noe som helst her?

- Ja da, må vi sende julekort til våre 24.000 medlemmer med beskjed om at de har kjøpt 125.000 kvadratmeter blåbærlyng.Vi må også vurdere hva vi gjør juridisk med tanke på kjøpet av eiendommen.

Forutsigbarhet

Leder av kommunens byutviklingsutvalg, Tone Marie Myklevoll, har forståelse for reaksjonene fra Bonord.

- Et element i saken er jo forutsigbarhet. De har kjøpt ei tomt, og det de ønsker å bygge er ikke i strid med tidligere planer. Forutsigbarhet er også viktig, sier Myklevoll.

Kommentarer til denne saken