[BA]/Norge Rundt: Det var 30. april i år at en 51 år gammel kvinne  bosatt i Nordhordland dro til Belgia. Allerede samme dag returnerte hun med fly kun iført håndbagasje.

Slike raske turer er noe som ofte vekker mistanke og får alarmklokkene til å ule i enhver tolletat. Etter tips fra belgiske tollmyndigheter ble kvinnen kontaktet av tollerne da hun kom tilbake på norsk jord og passerte på grønn sone.

Etter å ha blitt konfrontert med tipset fra belgisk toll, viste hun frem diamantringen som altså er verdt over 600.000 kroner.

Ingen boks eller faktura

Hun hadde ikke med seg faktura eller boks til ringen. I avhør fortalte hun at hun ikke var eier av ringen, men kun kurer for sin far.

Diamantringen ble beslaglagt og kvinnen fra Nordhordland er siktet for brudd på tolloven.

Slike luksusgjenstander er skattepliktige, og myndighetene mener det er forsøkt unndratt avgifter for 125.000 kroner.

Kvinnen motsatte seg inndragningen, og nå har beslaget vært behandlet både i Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett.

28. juni slo tingretten fast at diamantringen skal utleveres mot at kvinnen pålegges å stille  150.000 kroner i sikkerhet for ringen.

Påtalemyndigheten anket. De mener at beslaget skal opprettholdes, eventuelt at hun stiller sikkerhet for hele summen på 600.000 kroner, går det frem av rettsdokumenter.

– Forbrytelser skal ikke lønne seg

Hensynet til allmenn rettsfølelse og at forbrytelser skal ikke lønne seg, var argumentet til påtalemyndigheten.

Forsvareren mener det ikke er nødvendig å opprettholde beslaget til det foreligger en rettskraftig dom, og ikke en gang da er det sikkert at ringen vil bli inndratt.

Ringens øknomiske  og personlige verdi gjør at beslaget er et uforholdsmnessig inngrep, ifølge advokaten.

Denne vurderingen er lagmannsretten ikke enig i. Ifølge dommerne er strenge og konsekvente reaksjoner nødvendige når tolloven brytes.

Ifølge praksis fra Høyesterett skal det vanligvis reageres med både straff og total inndragning  av de varer som er gjenstand for lovbruddet.

Om det blir tilfellet i denne saken , må avgjøres senere i en straffesak. Beslaget er dermed tilstrekkelig begrunnet, fastslår lagmannsretten.

Må møte i retten

Statsadvokaten har tatt ut tiltale mot kvinnen, og saken mot henne kommer trolig opp for retten i løpet av høsten.

BA har tirsdag vært i kontakt med kvinnens forsvarer, advokat Svein Kjetil Lode Svendsen. Han ønsker ikke å kommentere saken.