Strømmen har blitt mye dyrere på grunn av sprengkulda mange steder, og flere utsalgssteder melder at de er helt tomme for ved.

Halvparten av alle vedovner i norske hjem er av den gamle teknologien som bokstavelig talt sluker ved. Disse vedovnene er produsert før 1998.

– Det er både økonomisk og miljøvennlig å fyre med ved i disse sprengkulde-tider. Men det betinger at man fyrer i en rentbrennende vedovn. Disse ovnene trenger bare halvparten så mye ved for å gi samme energimengde som de gamle ovnene. Grunnen til dette er at man får mer effekt ut av hver kubbe, sier leder i Naturvernforbundet, Silje Lundberg.

LES OGSÅ: Nå går det kraftig nedover på vedlagrene i Sandefjord (+)

De rentbrennende ovnene har to forbrenningskamre. Disse bidrar til at røyken som kommer ut av pipa har mindre partikler og svevestøv. I de nye ovnene reduseres utslippene med inntil 90 prosent.

En undersøkelse Norstat har gjennomført på vegne av bransjeforeningen Norsk Varme kommer det fram at tre av fire fyrer feil.

Lundberg understreker at utskiftning er viktig, men hun oppfordrer også folk til å fyre på skikkelig vis. Både for miljøets skyld og for å redusere vedforbruket.

– Det er viktig å ha riktig opptenningsteknikk. Riktig metode er å tenne fra toppen av bålet. Fyrer man på denne måten, utnyttes veden bedre, og man kan oppnå inntil dobbelt så mye varme. I tillegg er denne fyringsmåten mer skånsom mot miljøet, sier Lundberg.

Gamle ovner er ineffektive. Det blir spesielt synlig nå som sprengkulda har inntatt landet, og alle plutselig skal fyre med ved.

– Det påvirker selvfølgelig samfunnet i negativ retning når halvparten av ovnene det fyres i er gamle. Altfor mange nordmenn fyrer for kråka med unødvendig mengder ved, og bidrar til å gjøre luftkvaliteten dårlig, sier styreleder i Norsk Varme, Steinar Vigdal.

Norsk Varme har tidligere oppfordret myndighetene til å innføre forbud mot fyring i ovner med gammel teknologi. For å få fortgang på utskiftningen jobber foreningen for at myndighetene skal innføre støtteordninger. Flere kommuner, blant andre Bergen og Oslo, har innført slike ordninger.

SLIK SJEKKER DU

  • En rentbrennende vedovn defineres som en vedovn produsert etter 1998. 
  • Disse ovnene er lett gjenkjennelige. Ovnene har hull som er ment for sekundærforbrenningen. Disse ser man inne i vedovnen.
  • Det er enklest å få øye på hullene i toppen eller bak. Hvis det er en rentbrennende ovn har den hull som tilfører luft, og som forbrenner partikler som tidligere ikke ble forbrent.
  • OBS! Antikke ovner regnes som rentbrennende.