Flere piloter ved ambulanse-flybasene i Kirkenes og Alta har blitt rammet av sykdom. Dette vil redusere tilgjengeligheten for ambulansefly de nærmeste dagene.

For å kompensere for redusert beredskap leier Babcock inn et ekstra jetfly fra Sverige som vil være på plass i Alta i løpet av dagen.

I dag er alle flyene i Finnmark ute av tjeneste på grunn av sykdom. Det jobbes kontinuerlig med å fylle hullene i vaktplanene etter hvert som sykemeldinger kommer inn, men driftssjef Hilde Sjurelv i Babcock Norge opplyser at julehøytiden gjør situasjonen ekstra krevende.

– Vi har 103 piloter i selskapet, inkludert stand by-piloter som skal ta over vakter ved sykdom. Men når vi har så mange piloter som er syke samtidig, er vi også avhengig av at piloter som ikke er på vakt, både kan og ønsker å steppe inn der vi har behov. Vi er i tillegg avhengig av at det går rutefly som gjør at de kommer seg fram til basene, sier driftssjef i Babcock Norge, Hilde Sjurelv.

Babcock tar høyde for at pilotene er rammet av smittsom sykdom, og vasker nå ned basene og flyene for å hindre eventuelt videre smitte.

Det er også iverksatt tiltak for å skille friske fra syke, og piloter som kommer for å overta blir innkvartert på hotell til basene er klargjort. Babcock har oppfordret alle ansatte til å ta influensavaksine, men understreker at det er frivillig å vaksinere seg.