Ber Tromsø kommune forklare hvorfor ordføreren var habil i Hurtigrute-håndtering

Kontrollutvalget i Tromsø kommune ber juristene gjøre rede for hvorfor Gunnar Wilhelmsen ikke ble kjent inhabil til å håndtere koronasmitten om bord på MS Roald Amundsen.