Ber om hjelp til å hakke is:- Alt hjelper

Tromsø kommune ber innbyggerne om å fjerne isen som ligger rundt kumlokk.