Ber justisministeren rydde opp diskrimineringen av kvinner i Tromsø fengsel

Kvinnene som soner på lukket avdeling i Tromsø fengsel kan sitte ulovlig isolert 23 timer i døgnet - fordi det ikke finnes midler til å bygge en egen kvinneavdeling.