Benn flytter til Bø i Vesterålen. Har kjøpt tomt og hus til 8 millioner