Regjeringen vil foreslå gratis barnehage i Finnmark og Nord-Troms når statsbudsjettet for neste år legges frem torsdag.

Geir Iversen, Stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Finnmark, kommenterer tiltakene slik:

- Vi bygger nye Finnmark. Derfor tar vi kraftige politiske grep for barnehage, arbeid og næring i tiltakssona. Den nedadgående befolkningsutviklinga i Finnmark og Nord-Troms har vært et resultat av en villet politikk - den politikken snur vi nå. Vi har enorme ressurser i nord, med politisk kraft skal vi bruke de bedre og la folk som bor her nå og som vil flytte hit ta del i verdiskapingen, sier Geir Iversen.

Tiltaket skal innføres i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Lyngen, Storfjord og Kåfjord.

Ifølge NRK vil regjeringen også forsterke flere av tiltakene som allerede gjelder i den såkalte tiltakssonen. Hensikten er å opprettholde bosettingen i regionen.