(Nordnorsk debatt)

- Tromsø blir bombemål, heter det i en sak NRK Troms og Finnmark publiserte på sine nettsider mandag, etter at den amerikanske ubåten USS New Mexico la til kai ved Grøtsund mandag.

Kilden for saken er Ingrid Schanke, leder i organisasjonen Norge for Fred.

Det er selvfølgelig legitimt å uttrykke sin misnøye med at Tromsø får en fysisk påminnelse om norsk NATO-medlemskap, men det er heller ingen grunn til å skape en oppjaget stemning som kan danne grunnlag for frykt.

Også forsvarsministeren har bidratt til en unødvendig polarisering gjennom sin måte å møte undring og sunn skepsis på, blant annet i NRK og VG.

Samtidig må vi huske at den store bredden i nasjonale beredskapsmyndigheter - politi, statsforvalter, helse og strålevern - har forsikret at situasjonen er under kontroll. Norge er et tillitssamfunn, vi legger til grunn at informasjonen er troverdig.

Vi må også huske at reaktordrevne ubåter har anløpt Tromsø tidligere, gjennom flere tiår da det militære anlegget Olavsvern var i drift. Tilsvarende ubåter anløper også den bynære basen Håkonsvern ved Bergen.

Det kan være grunn til å minne om at den amerikanske ubåten anløper Tromsø fordi Norge er del av et transatlantisk forsvarssamarbeid. USA er vår nærmeste allierte.

I lys av dette ser deler av debatten ut til å være basert på en mangelfull situasjonsforståelse. Fartøyet vi nå ser anløpe i Tromsø, er noe som kommer til å prege sikkerhetspolitikken i nord gjennom en generasjon.

Det skyldes ikke minst den store russiske militære opptrappingen i Arktis, blant annet med en ny generasjon stillegående ubåter som er utrustet med moderne langtrekkende og svært treffsikre missiler, fartøyer som beveger seg stadig lengre sørover i Norskehavet.

Det er blant annet dette redaktøren i Barents Observer, Thomas Nilsen, viser til når han basert på inngående kunnskap analyserte situasjonen i NRK sist lørdag. Ubåten som nå anløper Tromsø, bidrar altså til å opprettholde en sikkerhetspolitisk balanse i nordområdene.

Parallelt med dette, er det en politisk oppgave for våre myndigheter å bidra til dialog og lavspenning. Samtidig må det stå fast at Norge verken skal eller bør ha noen vanskeligheter med å ta imot allierte fartøy for proviantering og mannskapsbytte på vårt eget territorium. Vi må ha to tanker i hodet samtidig, ikke miste hodet.