Gå til sidens hovedinnhold

De er alene og uten penger til å betale for sin egen begravelse

Artikkelen er over 6 år gammel

Tre enslige personer uten penger til å dekke kostnadene ved sin egen begravelse, og uten pårørende som er i stand til å dekke utgiftene, har dødd i Tromsø i løpet av kort tid.

En rett før jul og to nå på nyåret.  I tillegg hadde Tromsø ytterligere en slik sak i fjor. Nå vil kommunen påta seg ansvaret for slike begravelser.

Gravferdsloven  plasserer ansvaret hos kommunen: «Dersom ingen sørger for gravferd, skal denne besørges av kommunen hvor avdøde hadde bopel ved dødsfallet, eller om avdøde ikke hadde bopel her i landet, av den kommunen hvor dødsfallet fant sted. Kommunen kan kreve utgiftene ved gravferden dekket av dødsboet.»

Dersom avdøde ikke har pårørende, men etterlater seg et bo, blir det et offentlig skifte dersom verdiene i boet overstiger 30.000 kr. Da vil kommunen kunne kreve dekket sine kostnader i boet.

Er det lavere verdi, og ingen pårørende som påtar seg ansvaret, er det ikke avklart hvordan man kan gå frem for å få dekket kostnadene helt eller delvis.

Oppretter egen budsjettpost

Det vil byrådet gjøre noe med. På sakslista for byrådets møte torsdag behandler de en sak om hvordan gravferdskostnadene skal dekkes.  Det er foreslått at pågående saker skal dekkes av kommunens disposisjonsfond. Så skal det opprettes en egen budsjettpost for slike saker. Kommunen skal også innhente anbud fra ulike begravelsesbyrå for en rammeavtale om å forestå slike tjenester på vegne av kommunen. Det skal også lages retningslinjer for oppfølging av refusjonskrav.

Kommunaldirektør Stein Vidar Loftås sier to av sakene omfatter norske statsborgere og to saker er utenlandske statsborgere.

For utenlandske statsborgere er kommunen kun pliktig til å dekke gravferdskostnadene og sørge for at avdøde begraves i Tromsø. Kostnader for kremasjon og evtentuell hjemsendelse må ikke dekkes av kommunen.

- Det er kjempebra at kommunen tar tak og får et system på dette, slik at vi får en ryddig prosess, sier Laila Salomonsen i IMI Begravelsesbyrå i Tromsø, et av de største begravelsesbyråene i byen.

Begravelsesbyrå har tapsført

Hun overtok som sjef for begravelsesbyrået i september i fjor og er den som har tatt kontakt med kommunen om problemstillingen. Hun er kjent med at det har vært noen få tilfeller før hun kom inn i byrået. Da har begravelsesbyrået tapsført og dekket kostnadene. Og slik kunne det jo ikke fortsette.

I Oslo har kommunen hatt rammeavtale med et begravelsesbyrå i over 10 år. Harald Schee i Wang begravelsesbyrå i Oslo sier de har mellom 70 og 90 begravelser for kommunen i året. Rammeavtalen omfatter et fast opplegg for en enkel, men verdig begravelse. Opplegget inkluderer en enkel kiste, utstyr, enkel kistedekorasjon, transport, bestille kirke, prest og organist, melding til skifteretten, avisannonse, trykte programmer og at begravelsesbyrået er til stede ved seremonien. Kostnadene ved en slik begravelse  ligger innenfor det man kan få i gravferdsstøtte fra NAV, som er inntil 22.083 kroner hvis det ikke finnes noen penger i boet til avdøde. I Oslo er det begravelsesbyrået som innhenter opplysninger om økonomiske forhold for avdøde, og kommunen som søker om gravferdsstøtte. Oslo kommune besørger i tillegg en enkel gravstein i tillegg til det begravelsen koster.

Ifølge Schee omfatter en del av sakene avdøde som har pårørende. Men på grunn av usikkerhet om gjeldsforhold, ønsker de ikke å påta seg ansvar for boet og begravelsen.

Man må være medlem av folketrygden for å få gravferdsstøtte. Utlendinger som bor og jobber eller mottar trygd i Norge, er automatisk innmeldt i folketrygden. Men for eksempel vil utenlandske tiggere sjelden være innmeldt i folketrygden.

Kommentarer til denne saken