Stor nedgang i Troms – kun én kommune går frem

Troms fylke har en nedgang i folketallet på 827 personer så langt i år. Nord-Norge som helhet går tilbake med over to tusen mennesker.