Beboeren i Hamna varslet selv om den hensatte bilen. Det angrer han på, etter at kommunen grep inn

Leieboeren parkerte og forlot bilen. Det fikk uante konsekvenser.

DEL

En beboer i Hamna ber i et brev til Tromsø kommune om at skiltvedtak på en lokal oppstillingsplass gjøres om. Bakgrunnen for skiltingen, var at vedkommende hadde en leieboer i vinter, som parkerte bilen sin på et kommunalt område som vinterstid brukes til snødeponi.

Leieboeren ble gjort oppmerksom på at bilen måtte bort før snøen kom, men da leieboeren flyttet i november, lot han bilen stå igjen. I januar tok beboeren kontakt med Tromsø kommune, for å fjernet bilen. Det kunne de ikke, fordi det manglet skilting som varslet at parkering er ulovlig der.

Satte opp skilt

Kommunen tok også kontakt med eier, men bilen ble fortsatt stående. I nærområdet er alle klar over at området brukes til snødeponi, og parkerer av den grunn aldri der om vinteren. Men etter at kommunen satte opp skilt som forbyr parkering hele året, frykter beboeren at det vil oppstå parkeringskaos når det ikke er snø.

Utenom brøytesesong har nemlig området vært flittig benyttet til parkering, av barnefamilier hundefolk, og funksjonshemmede i rullestol, som har brukt området som utgangspunkt for utflukter i marka gjennom flere år. Disse vil nå måtte parkere utenfor asfaltkanten, i grøfta, langs veien eller i andre sine innkjørsler.

Innsenderen av brevet skriver at han aldri hadde varslet kommunen om den hensatte bilen, hvis han hadde visst hva konsekvensen ville bli, og hvilke problemer det kan skape for folk som bruker plassen til utfartsparkering.

Får ikke parkere der

Brevet er sendt til friluftsrådgiver Henrik Romsaas, med bønn om at skiltet fjernes, eller at det settes opp et underskilt om at parkeringsforbudet kun gjelder vinterstid.

Men nå er det ikke aktuelt å fjerne skiltet. I sitt svar skriver saksbehandler ved byutvikling at den nevnte plassen er regulert til kommunalteknisk anlegg, og dette er i planbestemmelsene beskrevet som et spesialområde. I bestemmelsene står det «Spesialområdene skal være åpne for offentlig ferdsel og for vedlikehold. Vegetasjonen i områdene skal i størst mulig grad beholdes. Terrenget skal istandsettes og beplantes tilfredsstillende etter graving av grøfter og kommunaltekniske anlegg.»

Det er altså intensjonen i planen at plassen skal framstå som et grøntområde med grøfter og trær. «Vi forholder oss til regulert situasjon, og vil dermed ikke til å tilrettelegge for parkering her», skriver kommunen avslutningsvis.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken