Riksantikvaren ga fem millioner til restaurering, men nekter å verne Tromsø-båten: - Dessverre er det gjort store og avvikende endringer

Riksantikvaren er ikke fornøyd med arbeidene som er gjort på Hermes II. Men eieren mener de har reddet båten fra forfall.