Avdekket svikt i 19 av 40 barnevernssaker - Dette er svært alvorlig

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Bestill Nordlys+ i 8 uker for kun 99,- og få tilgang til alt digitalt innhold

Byråd Brage Larsen Sollund sier til Nordlys at hver stein nå skal snus i barnevernet i Tromsø etter den alarmerende rapporten fylkesmannen har kommet med.

- Dette er svært alvorlig, ingen tvil om det. Fylkesmannen har tatt stikkprøver og gått gjennom 40 saker fra barnevernstjenesten i Tromsø kommune. I annenhver sak har de funnet svikt, sier byråd Brage Sollund-Larsen til Nordlys.

Tilsyn etter oppslag i media

Tilsynet ble ifølge Fylkesmannen i Troms åpnet etter påstander i media om uforsvarlig håndtering av undersøkelsessaker, sammenholdt med at rapportene fra barneverntjenesten viste en betydelig og markant reduksjon i antall fristbrudd.

Gjennom tilsynet har Fylkesmannen identifisert to lovbrudd hos barnevernstjenesten. Fylkesmannen mener blant annet at kommunen ikke har dokumentert at det er gjort forsvarlige barnevernundersøkelser i alle saker.

- Barneverntjenesten har ikke alltid dokumentert at de har foretatt nødvendige undersøkelser rundt barnas omsorgssituasjon. Derfor vet vi heller ikke om beslutninger om henleggelse er gjort på et forsvarlig grunnlag, sier utdanningsdirektør Hilde Bremnes hos Fylkesmannen i Troms.

Byråd Brage Larsen-Sollund sier til Nordlys at han er overrasket over omfanget og alvorlighetsgraden i rapporten.

- Men nå har vi det på bordet og det gir oss muligheter til å jobbe med dette,

Han lover at kommunen nå tar grep og skal gå inn alle saker for å forsikre at det er gjort en god jobb.

- Det viktigste er barna. De må komme først, sier han.

Svikt i 19 saker

Det var i januar at Fylkesmannen i Troms varslet tilsyn knyttet til undersøkelser hos barnevernet. Sakene som er gått igjennom er fra juni til november 2015.

I 19 av sakene peker Fylkesmannen på svikt. I 3 av sakene kreves strakstiltak. Det er avdekket for dårlige undersøkelser, manglende tiltak og svikt i rutiner. De ble avdekket to lovbrudd. De to lovbruddene dreier seg om at kommunen ikke har dokumentert at det er gjort forsvarlige barnevernsundersøkelser i alle saker, samt at barnevernet ikke har gitt barn hjelpetiltak innen rimelig tid i tilfeller der de har konkludert med at tiltak er nødvendig.

– Fylkesmannen peker på svært alvorlige forhold i tjenesten. Det viktigste nå er at vi tar ansvar, setter barna først og ordner opp. Det skal vi gjøre ved å gjennomgå hele tjenesten og sette inn nødvendige tiltak, slik at barnas rettssikkerhet og behov ivaretas på en best mulig måte. Vi må umiddelbart sørge for at det blir gjort gode undersøkelser i hver enkelt sak, og følge opp med tiltak der dette ikke er gjort, sier byråd for oppvekst, utdanning og idrett, Brage Larsen Sollund i en pressemelding fra kommunen.

De ansatte i barnevernet ble orientert om rapporten i et eget møte i formiddag.

Skal gå gjennom hele tjenesten

– Vi skal gjennomgå hele tjenesten. Dette for å sikre at barn får rett hjelp til rett tid. Noe av det som må ses på er organisering, fullmakter, arbeidsprosesser, internkontroll, ledelse, dimensjonering og kompetansen, sier konstituert leder i barnevernet, Aina Isaksen i pressemeldinga.

Ifølge fylkesmannen har Tromsø kommune gode rutiner, men at disse ikke følges godt nok. Fylkesmannen peker også på forhold som gjør at det oppstår unødvendige forsinkelser knyttet til både vedtak og tiltak.

– Det dreier seg gjennomgående om systemsvikt. Vi tar nødvendige grep for å rette opp dette så raskt som mulig. Jeg er opptatt at vi har faglig god kvalitet i det arbeidet vi gjør. Det er mitt ansvar som leder å sikre at dette skjer, og jeg vet at de ansatte i tjenesten vil bidra til dette viktige arbeidet, sier kommunaldirektør for oppvekst og utdanning Kari Henriksen.

Artikkeltags