Slik skal de rydde opp i barnevernet i Tromsø

RYDDEJOBB: Utdanningsbyråd Brage Larsen Sollund, vil gi søskenmoderasjon i SFO. Ordningen innføres til høsten.

RYDDEJOBB: Utdanningsbyråd Brage Larsen Sollund, vil gi søskenmoderasjon i SFO. Ordningen innføres til høsten. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Kommunen har gått gjennom barnevernstjenesten i Tromsø, og kommer nå med flere forslag for å gjøre tjenesten bedre.

DEL

Det har stormet rundt barneverntjenesten i Tromsø det siste året. Det startet med flere medieoppslag i vinter som gikk på at barnevernet ikke håndterte undersøkelsessakene forsvarlig, og at hjelpetiltakene kom for sent.

Så kom Fylkesmannen på banen og gjennomførte tilsyn med barneverntjenesten. De fant blant annet ut at i 19 av 40 saker sviktet barnevernet.

Den gang sa Brage Larsen Sollund (Ap), byråd for oppvekst, utdanning og idrett, at det skulle ryddes opp.

Nå har kommunen undersøkt tjenesten, og funnet frem til flere forhold de mener bør forbedres.

Fra før av har et konsulentselskap gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse ved tjenesten. I den opplyste ansatte føler at det snakkes mye bak lukkede dører, at det er klikker, gruppering og at janteloven er utbredt.

Flere funn

I kommunens egen rapport kommer det blant annet frem at kvaliteten på arbeidet har mindre fokus, mens det å sikre skiftlig dokumentasjon ble sett på som mer viktig. Det står også at rapporten viser at det er utfordringer knyttet til tydelige roller og lederskap, og at organisasjonsstrukturen og arbeidsflyten er utfordrende.

Videre pekes det på at samhandling og overføring av saker mellom avdelingene ikke fungerer optimalt, og det etterlyses et tettere samarbeid.

Det gjøres heller ikke systematisk gjennomgang av endringer i regelverket, og kommunen ønsker at de ansatte skal bli mer oppdaterte på disse.

Til sammen er åtte forhold ved barnevernet undersøkt, og ved hver av de åtte forholdene er det foreslått aktuelle tiltak,

Dette er blant tiltakene kommunen har fremmet:

  • Utarbeide målbare målsetninger for tjenesten med fokus på kvalitet.
  • Gjennomføre egen lederskole for ledergruppa ved barneverntjenesten for å sikre likpraksis og samhandling.
  • Arbeidsflyten i saksbehandlingen må beskrives og gjennomgås, for å avdekke flaskehalser og tidstyver.

Forventer endring

Brage Larsen Sollund (Ap), byråd for oppvekst, utdanning og idrett, forteller at han hadde et møte med barnevernet onsdag morgen, og understrekte da at det er barnevernstjenesten selv som må finne ut hvilke tiltak de vil sette i verk.  

- De må selv finne veien videre, men fra politisk hold skal vi selvsagt hjelpe og stille opp når de trenger det. Men vi forventer nå at det vil bli gjort endringer.

Han forteller at hensikten med rapporten er å komme frem til tiltak som kan forbedre tjenesten og føre til at det ikke oppstår nye avvik.

Selv trekker han frem funnet om at det er mindre fokus på kvaliteten på arbeidet som viktig og forteller at gjennomgangen er alvorlig lesning.

- Rapporten er et resultat av at vi har tatt varslet og Fylkesmannens tilsyn på alvor. Barnevernet er siste sikkerhetsnett for de som ikke blir ivaretatt av sine nærmeste. Vi har nå fått forslag til  forbedringer og krever at det ryddes opp. Men det skal også sies at det gjøres veldig mye godt arbeid i barnevernet i Tromsø.

Artikkeltags