Barneombudet: - Jeg er svært bekymret

– Vi får rapporter om økning av selvskading, psykiske helseproblemer, skoleslutt og selvmordstanker, og jeg er veldig bekymret for situasjonen for de enslige, mindreårige asylsøkerne.