Barnehager tar i bruk samtalekort for å forebygge vold og overgrep

PÅ KURS: Barnehagepedagoger på kurs om hvordan samtale med barn om vold og overgrep.

PÅ KURS: Barnehagepedagoger på kurs om hvordan samtale med barn om vold og overgrep. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Pedagoger i barnehager har vært på kurs for å lære om hvordan de ved hjelp av samtalekort kan være med på å forebygge vold og overgrep mot små barn.

DEL

-  Samtalekortene er et fantastisk hjelpemiddel som gjør det mye lettere å samtale med barna om vold og overgrep. Dette er et veldig sensitivt tema hvor det kan være vanskelig å finne de rette ordene. Samtalekortene har gitt meg noe å støtte meg til og et språk, sier Jill Heidi Antonsen.

Hun er spesialpedagog og pedagogisk leder i Tusseladden barnehage. Hun har også skrevet masteroppgave om temaet og vært med på å utvikle samtalekortene om kroppsregler. Onsdag innledet hun for omkring 80-90 pedagogiske ledere i andre barnehager i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy.

Samtalekortene om kroppsregler er utarbeidet sammen med Barnehuset i Tromsø. Utgangspunktet har vært samtalekort som traumeenheten ved BUP i Stockholm har brukt. Disse kortene er omarbeidet til norske forhold i samarbeid med Barnehuset i Kristiansand.

Tusseladden barnehage i Tromsø har vært pilotbarnehage hvor kortene har vært under utprøving i ett års tid.

Omfanget av vold og overgrep er langt mer omfattende enn de fleste av oss går rundt og tror. I en norsk rapport fra 2014 hvor omkring 4500 voksne kvinner og menn er intervjuet om opplevd vold i barndommen, svarer nesten hver tredje person at de har opplevd mindre alvorlig vold, mens hver 20. person hadde opplevd alvorlig fysisk vold.

Hver 10. kvinne og hver 29. gutt hadde hatt seksuell kontakt med en minst 5 år eldre person før de var 13 år. 4 prosent kvinner og 1,5 prosent menn hadde opplevd seksuell omgang før fylte 13 år. I gjennomsnitt var disse bare 8 år gamle da det skjedde første gang. Ut fra gjennomsnittbetraktninger finnes det trolig barn i de fleste barnehager som har vært utsatt for vold og/eller overgrep.

Plikt til å forebygge

Ifølge rammeplanen for alle barnehager skal ansatte i barnehager vite om hvordan de kan forebygge og oppdage at barn blir utsatt for omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep.

- Samtalekortene har hjulpet meg til å gjøre det jeg skal. De er bare et hjelpemiddel. Barnehagene bestemmer selv om de vil ta dem i bruk, sier Jill Heidi Antonsen.

Hun mener at foreldrene er de viktigste samarbeidspartnerne, og det er nødvendig med ekstra god informasjon til foreldrene om et slikt sensitivt tema. Forebyggende samtaler må ikke forveksles med avdekkende samtaler. Det skal brukes åpne spørsmål.

- Vi skal ikke lage tanker i hodet på barn. Vi skal gi dem begreper til å uttrykke tanker som er der fra før, sier Antonsen.

Kortene kan brukes i den rekkefølge som passer i de ulike situasjoner. Noen ganger får man gode anledninger til å komme inn på tematikken. Hvis for eksempel et barn er utagerende i forhold til andre barn eller voksne, kan man spørre: «Hvor har du lært det? Har du sett noen andre gjøre sånn? Er det neon som gjør sånn mot deg? Hvem? Hvordan er det å være deg da?»

Den voksne har alltid ansvaret

Det er laget ni samtalekort med ord og tegninger av situasjoner.

Kroppsreglene er i hovedsak tenkt brukt for førskolebarn fra ca. 3 års alder. De er et sett regler for barn som gjelder for kroppen, seksualitet og kroppens private deler. Kroppsreglene er tydelige på at det alltid er den voksne som er ansvarlig og som skal vite hva som er rett og galt, og fjerner dermed skyld fra barnet. Målet med kroppsreglene er å gi barn kunnskap om kropp, følelser, grenser og private deler, for slik å sørge for at de har forutsetninger for å forstå hvis et overgrep blir begått mot dem.

SENIORRÅDGIVER: Venke Giske er klinisk barnevernspedagog og jobber nå som seniorrådgiver ved Barnehuset i Tromsø.

SENIORRÅDGIVER: Venke Giske er klinisk barnevernspedagog og jobber nå som seniorrådgiver ved Barnehuset i Tromsø. Foto:

Kurset for barnehagepedagogene tok også opp tema som hva barnehagene kan gjøre ved mistanke om vold eller overgrep mot barn, og mer generell informasjon om Barnehuset. Venke Giske som er seniorrådgiver ved Barnehuset, forteller at samtakekortene finnes på Barnehuset sine nettsider.

LES MER: De 9 kroppsreglene

Artikkeltags