Barnehagen hvor den overgrepssiktede mannen jobbet, har onsdag sluppet noen uttaleser til Nordlys via Private Barnehagers Landsforbund (PBL). I uttalelsen fra barnehagens ledelse, som kommer samme formiddag som avsløringen om at mannen nå er siktet for 11 overgrep, står det:

"Vi beklager på det sterkeste den fortvilte situasjonen alle involverte nå befinner seg i. Spesielt tenker vi på barna som ikke har opplevd den tryggheten de skulle hatt, og foreldrene som nå lever i uvisshet over hva som har skjedd.

Barnehagen og våre ansatte har omtrent like mange spørsmål som foreldrene.
Vi håper å få svar på dem når politiet har gjort den viktige jobben med å etterforske saken.
Vi ønsker å gi ros til politiet for svært rask håndtering, og ikke minst profesjonalitet i forhold til å gi informasjon direkte til foreldre og ansatte.
Tromsø kommune har også stilt opp med kompetanse og hjelp.
Barnehagens hovedfokus er at barn, foreldre og ansatte blir ivaretatt på en best mulig måte ut i fra hver enkelt sine behov og ønsker. De ansatte har stilt opp på en fantastisk måte – og det er viktig for oss å ta vare på de for å kunne levere et godt barnehagetilbud til beste for barna fremover."

PBL er i dag i Tromsø med lederen for sitt kriseteam, PBLs viseadministerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup. Barnehagen har bedt ham om å bistå med å få ut budskapet.

PBL, som er en arbeidsgiverorganisasjon for private medlemsbarnehager i hele Norge, har et eget kriseteam som bistår barnehager som kommer opp i krisesituasjoner, det være seg juridisk, kommunikasjon, bedriftshelsetjeneste og psykologisk førstehjelp.

Schjelderup sier til Nordlys at barnehagens ledelse er svært opptatte med blant annet å bistå politiet med etterforskningen.

Les mer: Barnehageansatt siktet for overgrep mot 11 barn i samme barnehage